Tilgjengelighetserklæring for nupi.no

 • nupi.no
 • NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT, organisasjonsnummer 970 955 992
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nupi.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har podkast-innhold embeddet på enkelte sider hvor tredjeparts avspiller mangler navn/label på progressbar, eller iframe.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen videoer fra arrangementer som ikke tilbyr teksting. De fleste internt-produserte arrangementer skal tilby automatisk teksting på youtube, men vi har ikke kapasitet til å manuelt tekste disse opptakene.

Innhold som bryter kravet

Video-opptak fra arrangementer publiseres på youtube, men uten synstolking, bare live-opptak av lyden fra arrangementet. P.t. vil det være en alt for stor jobb å synstolke/tekste disse.

Innhold som bryter kravet

Vi har skjema for påmelding til nyhetsbrev og arrangementer som er embeddet på siden fra tredjepartsløsninger, hvor vi ikke kan styre attributtene i den genererte HTML-koden. Feltene i disse skjemaene har av den grunn ikke autocomplete-attributt.

Tilgjengelige alternativ

Skjema-feltene som ikke har autocomplete-attributt har en tilknyttet label-tag med selvforklarende tekstlig innhold.

Innhold som bryter kravet

Vi har oppdaget at bakgrunnsfargen på en brand/label komponent tilknyttet Skole-delen av nettstedet har får dårlig kontrast mot label-teksten. Dette er en gjennomgående farge i designet av denne delen av nettstedet. Vi er fortsatt i en fase med lansering av dette nye designet, og har det som et punkt på planen å se på justering av denne fargen.

Tilgjengelige alternativ

De fleste steder hvor denne farge-kontrasten er et problem er innholdet kodet som h2-tag.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke kapasitet til å oversette alt innhold til både norsk og engelsk. Vi har antatt at målgruppen for våre nettsider som forstår norsk, også forstår engelsk, og derfor har vi tillatt visning av noe engelsk innhold på de norske sidene. Dessverre kommer det ikke fram av HTML-koden når engelsk innhold vises på norsk side. Dette er notert som et forbedringspunkt.  

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

I søk- og filter-skjemaene på nettsiden har ikke alle valg-elementer selvforklarende navn eller tilhørende label. Dette er planlagt forbedret.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettsidenes universelle utforming har vært gjennomgått av eksternt firma i 2024, i forbindelse med nytt design på nettsiden. Det gjenstår fremdeles noen oppgaver relatert til lanseringen av det nye designet, og det er oppdaget noen avvik fra UU etter at nytt design ble tatt i bruk. Dette er oppgaver vi har på planen framover.