Tilgjengelighetserklæring for Valgmedarbeiderportalen

 • Valgmedarbeiderportalen
 • VALGDIREKTORATET, organisasjonsnummer 916 132 727
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 17 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VALGDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Valgmedarbeiderportalen slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er flere tilfeller der meningsbærende grafiske elementer mangler likeverdige tekstbeskrivelser. Det er også flere tilfeller der bilder mangler alternativ tekst.

Eksempler på sider og komponenter dette gjelder er:

 • Siden "Stemmekretser"
 • Siden "Forberedelser til bruk av EVA admin"
 • "EVA Brukerveiledning" - "Valgoppgjør" - "Rapporter til media" inneholder bilde av tabell, uten alternativ tekst.
 • Logo i header mangler alternativ tekst (derfor mangler lenke navn).
 • Ikoner på forside, under "Aktuelt nå" mangler alt-atributt.
 • Ikoner i footeren
 • Knapp-ikon for søk på forside mangler alternativ tekst og derfor også et tilgjengelig navn.
 • Andre valgforberedelser" inneholder skjermdumper som mangler beskrivelse.

For brukere med nedsatt syn medfører dette utfordringer med å tilegne seg informasjon som formidles gjennom grafiske elementer.

Innhold som bryter kravet

Informasjonsområder er ikke tydelig gruppert i koden, noe som medfører at menyer, undermenyer og hierakisk struktur på nettstedet vanskelig å oppfatte for svaksynte brukere som benytter hjelpemidler.

Det er flere tilfeller der

 • tekst som visuelt fungerer som overskrift ikke er kodet som det
 • feil eller ulogisk overskriftsnivå er brukt
 • feil kode for tekstavsnitt er benyttet

Dette medfører at brukere som benytter hjelpemidler ikke får formidlet hva som er overskrifter eller strukturen på innholdet på sidene.

Fors skjema er det identifisert følgende utfordringer

 • Ledetekster og utvidede beskrivelser av skjemaobjekt er ved en del tilfeller ikke tilfredsstillende, noe som medfører at forklaringen ikke er tilgjengelig for bruker med hjelpemidler.
 • Lengre skjema er ikke delt opp og gruppert, som kan gjøre det utfordrende å forstå hvilke deler som hører sammen, både visuelt og i et hjelpemiddel.
 • Feilmeldinger i skjema er ikke koblet til skjemaobjekt.
 • Det er tilfeller der tabell-, rad- og kolonneoverskrifter ikke er kodet riktig.

   
Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller hvor kjente skjemafelter mangler autocomplete. Dette gjelder for eksempel skjema for

 • kontakt oss
 • ny til å jobbe med valg
 • nyhetsabonnement

Dette kan være utfordrende for brukere med kognitive funksjonsnedsettelser, skrivevansker og nedsatt syn.

Tilgjengelige alternativ

Kontakt oss på telefon 33 50 79 01.

Innhold som bryter kravet

Det er noen tilfeller der kontrasten melom tekst og bakgrunn ikke er god nok:

 • I valgkalenderen er det en markering av nye elementer som består av hvit tekst på rød bakgrunn. Her er ikke kontrasten god nok.

Dette kan gjøre at svaksynte og fargeblinde ikke kan tilegne seg denne informasjonen.

Innhold som bryter kravet

I seksjonen "EVA brukerveiledning" er det tilfeller av bilder av tekst, men som mangler alternativ tekst.

Dette kan skape utfordringer for brukere som benytter seg av forstørrelser for bruke nettsiden. Innholdet kan heller ikke tilpasses av hjelpemiddel for dyslektikere.

Innhold som bryter kravet

Det er noen tilfeller der man må rulle både horisontalt og vertikalt for å se alt innhold. Dette gjelder for eksempel valgkalenderen og siden "Om valgmedarbeiderportalen".

 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke "hopp til innhold"-lenker eller muligheter til å hoppe over innhold for brukere som bruker tastatur for å navigere på siden.
 

Innhold som bryter kravet

På forsiden kan brukere velge blant annet "Kommunestyre- og fylkestingsvalg", "Stortingsvalg" og "Sametingsvalg". Da får bruker forskjellig innhold, basert på valg. Mens sidetittel er uendret for alle tre.

"Kontakt side" - har samme tittel før utfylling av skjema og etter at melding er sendt.

Tittelen skal beskrive innholdet på siden og benyttes blant annet som tekst når man legger siden til som favoritt.
 

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller av ulogisk tastaturnavigering, som gjør siden tung å navigere for brukere som navigerer med tastaturet.

På forsiden flytter ikke fokus riktig, spesielt på søkefelt - hvor søkeknapp får fokus før søkefelt. og i "Aktuelt nå"-seksjonen får knappene "videre" og "tilbake" fokus sist.

Ordliste er plassert på toppen i HTML og er derfor også først i rekkefølgen ved tastaturnavigeringen.

Innhold som bryter kravet

Det er flere tilfeller av like og utydelige lenketekster. Ved søk benytter for eksempel alle treff "Les mer" som lenketekst.

I "Aktuelt nå"-seksjonen er ikon, tittel, ingress og "les mer"-teksten en del av lenken og derfor er lenketeksten laget av alt dette også, som medfører lange lenketekster.

Dette gir utfordringer for svaksynte og brukere med kognitive funksjonsnedsettelser når de skal finne informasjon de søker.

Innhold som bryter kravet

Det er flere tilfeller der overskrifter ikke beskriver innholdet på siden på en tydelig måte.

For eksempel gjenspeiler ikke hovedoverskriften innholdet som følge av av valget man gjør på forsiden mellom "Kommunestyre- og fylkestingsvalg", "Stortingsvalg" og "Sametingsvalg".

I seksjonen "EVA brukerveiledning er det flere tilfeller av tomme overskriftsnivåer, som kan være utfordrende for skjermleserbrukere.

Siden for "Kontakt oss" har samme overskrift både før og etter at melding er sendt.

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller der det ikke er synlig fokusmarkering for brukere som navigerer med tastaturet.

Et eksempel er knappene på forsiden under "Aktuelt nå" som flytter innhold til høyre og til venstre.  Disse mangler fokusmarkering, som kan gjøre navigeringen utydelig og vanskelig ved bruk av tasttatur.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller der komponeneter er angitt på et annet språk enn hovedspråket uten at dette er markert i koden. Eksempel er knappene som styrer frem og tilbake på feltet under "Aktuelt nå". Disse har engelske navn, men det er ikke angitt i koden.

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller der det mangler ledetekst i skjema/filtrering eller er feil i koblingen mellom ledetekst og skjemaobjekt. Dette gjelder for eksempel skjema for "Kontakt oss", "Ordliste" og "Ofte stilte spørsmål". I flere skjema er markeringen av obligatoriske felter ikke markert tekst eller  kode.

For brukere som benytter hjelpemidler kan dette medføre at informasjon om formål med skjemaobjekt er utilgjengelig eller misvisende. Det er tilfeller der obligatoriske felter kun er markert med stjerne, men ikke forklart verken i tekst eller kode.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller av feil  i HTML. Et eksempel er duplikat ID,  som brukt for å kunne vise antall uleste oppføringer i valgkalenderen. Denne finnes to ganger i koden - for små og store skjermer. Det er også andre feil som kan ha negative konsekvenser for skjermlesere og andre teknologier.

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller der 

 • knapper mangler navn i kode
 • navn på knapper ikke er riktig definert i kode
 • ledetekster mangler eller er koblet feil
 • skjemaobjekt ikke er kodet med korrekt skjemakode
 • rammer mangler tittel
 • områder som foldes ut og lukkes ikke er markert riktig i kode

Eksempler på sider og komponenter med en eller flere av disse feilene er

 • "Forrige" og "neste"-knapper  på forsiden
 • Kontakt oss
 • Ordliste
 • Cookie-modal
 • Ofte stilte spørsmål

Disse feilene kan skape utfordringer for brukere som benytter hjelpemidler.

 

Innhold som bryter kravet

Filtrering i ordlisten og under ofte stilte spørsmål skjer uten at brukere av skjermlesere får informasjon om det.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .