Tilgjengelighetserklæring for Vigilo barnehage

 • Vigilo barnehage
 • ASKØY KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 442
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ASKØY KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Vigilo barnehage slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Løsningen har innhold som ikke er kodet med korrekt verdier eller attributter. Dette kan
medføre vanskeligheter for brukere med ulike funksjonshemminger ved å ta i bruk
skjermleser og tilpasse innholdet etter behovet til de individuelle brukerne.

Innhold som bryter kravet

Løsningen har ikke tilstrekkelig kontrast mellom all tekst og bakgrunn. Dette skyldes
prioriteringer da løsningen ble utviklet. Dette kan medføre til at brukere med nedsatt
syn ikke klarer å lese alt innholdet og at brukere som sliter med fargeblindhet ikke
klarer å skille tekst fra bakgrunn og kan miste innholdet i løsningen. Det jobbes med å
rette dette.

Innhold som bryter kravet

Ved noen tilfeller vil man miste innhold som zoomes inn inntil 200%. Dette skyldes
rammeverket. Dette kan medføre til at brukere med nedsatt syn ikke klare å lese alt
innholdet.

Innhold som bryter kravet

I noen tilfeller i løsningen vil tekst legge seg over annen tekst og ikoner vil legge seg
over tekst når tekstavstand i kravet er satt. Dette skyldes rammeverket. Dette kan
medføre til at brukere med nedsatt syn eller dysleksi kan oppleve vanskeligheter, og
man kan ikke styre tekststørrelsen til sine preferanser uten å miste innhold.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Løsningen gir ikke mulighet for å navigere ut av sidemeny ved hjelp av tastatur, det er
heller ikke mulig å åpne registrert fravær med tastatur. Det er ikke mulig å navigere til
de ulike tabellene i løsningen og velge å se tabellen i stigende eller synkende
rekkefølge. Dette kan medføre til at brukere med helt eller noe nedsatt syn, og brukere
som f.eks. sliter med sjelving i hendene som gjør at hen må bruke tastatur og ikke
mus, ikke klarer å navigere disse delene av løsningen.

Innhold som bryter kravet

Løsningen gir ikke mulighet til å hoppe over eller tilbake på blokker under søknader,
personalia (foresatt) og kontaktinformasjon (foresatt). Dette kan medføre forvirring hos
brukere med funksjonshemminger som kan ha problemer med å komme tilbake til
hovedinnholdet.

Innhold som bryter kravet

Løsningen mangler fullstendig markering av elementer i fokus under Siste Nytt og
Meldinger. Dette kan medføre til at brukere med nedsatt syn kan ha problemer med å
forstå hvilke elementer som er satt i fokus

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Løsningen har i noen tilfeller mangel på oversettelse, og har elementer som er kodet
på feil språk enn hva som er satt i koden. Dette kan medføre at synshemmede ikke får
meg seg hva som står.

Innhold som bryter kravet

Løsningen har ett tilfelle hvor det ikke er spesifisert språk hvor det er annet språk enn
det som er satt som språkkoden, dette gjelder under Personalia. Dette kan medføre at
synshemmede ikke får med seg hva som står.

Innhold som bryter kravet

Løsningen har innhold som ikke er kodet med korrekt ledetekst. Dette kan medføre
vanskeligheter og mangel på forståelse for brukere som tar i bruk hjelpemidler som
skjermleser etc.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Løsningen har innhold som ikke er kodet med korrekt verdier eller attributter. Dette kan
medføre vanskeligheter for brukere med ulike funksjonshemminger ved å ta i bruk
skjermleser og tilpasse innholdet etter behovet til de individuelle brukerne

Innhold som bryter kravet

Under Melde fravær og Samtykke vil ikke bruker få statusbeskjed når en hendelse er
utført. Dette kan føre til at brukeren ikke blir oppmerksom på viktige endringer eller
oppdateringer på nettsiden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Rapporten viser kun en foreløpig status på kravene og oppdateres kontinuerlig. I Vigilo jobber vi
mot en universell løsning, og dette innebærer å få godkjent løsningen under kravene i WCAG.