Tilgjengelighetserklæring for itslearning

 • itslearning
 • BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 23 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BERGEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på itslearning slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

"Enkelte sider har bilder uten tekst og skjemaelement uten korrekt ledetekst. Rettes i 2023."

Innhold som bryter kravet

"Noen overskrifter og enkelte skjema har mangler. Rettes i 2023."

Innhold som bryter kravet

"Vi har identifisert 4 sider der vi har brukt farge for å formidle informasjon. Rettes i 2023."

Innhold som bryter kravet

"Vi har identifisert 4 sider som har tekst med lav kontrast. Rettes i 2023."

Innhold som bryter kravet

"Vi har identifisert en side der endring av tekstørrelse kan medføre problemer med å lese tekst i et skjemafelt. Rettes i 2023."

Innhold som bryter kravet

"Vi har identifisert 4 sider der eldre brukergrensesnittkomponenter ikke fungerer bra når siden er forstørret til 400%. Rettes i 2023."

Innhold som bryter kravet

"Enkelte av våre brukergrensesnittkomponenter har ikke høy nok kontrast. Disse er brukt på en rekke sider i løsningen. Rettes i 2023."

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

"I kalenderen og på siden for å endre brukerprofil er det funksjonalitet som ikke kan betjenes fra tastatur. Rettes i 2023. *"

Innhold som bryter kravet

"Vi har identifisert 3 sider der det forekommer skjulte overskrifter uten innhold som kan vanskeliggjøre navigering etter overskrifter. Rettes i 2023.

Innhold som bryter kravet

"Enkelte sider har ikke en informativ beskrivelse. Rettes i 2023."

Innhold som bryter kravet

"Kalenderen har en fokusrekkefølge som i enkelte arbeidsflyter ikke virker naturlig."

Innhold som bryter kravet

"Vi har identifisert 4 sider der vi har lenket bilde uten alternativ tekst og tekst i lenker som ikke er beskrivende nok. Rettes i 2023."

Innhold som bryter kravet

"Ikke alt innhold i itslearning kan finnes på andre måter enn å navigere seg igjennom menyen."

Innhold som bryter kravet

"Vi har identifisert 3 sider der det forekommer skjulte overskrifter uten innhold som kan vanskeliggjøre forståelsen av siden. Rettes i 2023."

Innhold som bryter kravet

"Enkelte eldre brukergrensesnittkomponenter har manglende eller ikke tydelig nok fokus indikator. Rettes i 2023."

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

"Vi har identifisert en feil i språkvelgeren vår. Rettes i 2023."

Innhold som bryter kravet

"Vi har identifisert 4 steder der skjer betydelige endringer på siden etter valg i skjema."

Innhold som bryter kravet

"Vi har identifisert 2 skjema der identifikasjon av feil ikke skjer korrekt. Rettes i 2023."

Innhold som bryter kravet

"Vi har identifisert 2 skjema der ledetekst ikke er korrekt. Rettes i 2023."

Innhold som bryter kravet

"I testverktøyet vil tester med navigering satt til "kun fremover" ikke bestå dette kriteriet."

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

"Ikke alle sider har korrekt kode."

Innhold som bryter kravet

"Ikke alle brukergrensesnittkomponenter har korrekte roller. Rettes i 2023."

Innhold som bryter kravet

"Vi har identifisert 2 sider som har statusbeskjeder som ikke blir lest opp av en skjermleser. Rettes i 2023."


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .