Tilgjengelighetserklæring for Husbanken – Regelverk og skjemaer

 • Husbanken – Regelverk og skjemaer
 • HUSBANKEN, organisasjonsnummer 942 114 184
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HUSBANKEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Husbanken – Regelverk og skjemaer slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er mange PDF-dokumenter i Regelverksbasen som inneholder bilder og grafikk uten alternativ tekst. Det kan gjøre det vanskelig for ikke-seende brukere å oppfatte innholdet i disse dokumentene. Vi jobber med å tilby universelt utformede PDF-er.

Innhold som bryter kravet
 1. Undersidene i Regelverksbasen er ikke er kodet med riktig HTML-struktur. Dette kan gjøre det vanskelig å bruke siden med tastatur, skjermleser og annen hjelpemiddelteknologi. Vi jobber med å forbedre dette.
 2. Det er mange PDF-dokumenter i Regelverksbasen som ikke er kodet, eller som er kodet med feil struktur. De vil derfor ikke være tilgjengelig for alle brukere. Vi jobber med å tilby universelt utformede PDF-er.
Innhold som bryter kravet

Det er flere PDF-dokumenter i Regelverksbasen som er kodet i en annen rekkefølge enn den visuelle rekkefølgen til dokumentet. Det kan gjøre det vanskelig for enkelte brukere å oppfatte og navigere i innholdet i dokumentene. Vi jobber med å tilby universelt utformede PDF-er.

Innhold som bryter kravet

Det finnes PDF-dokumenter i Regelverksbasen med lenker hvor det kun er farge som skiller lenkene fra brødteksten. Det kan gjøre det vanskelig for brukerne å forstå at dette er lenker som kan klikkes på. Vi jobber med å tilby universelt utformede PDF-er.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Bilde av tekst er brukt i Husbanken-logoen for å oppnå ønsket visuell effekt. 

Tilgjengelige alternativ

Logoen har beskrivende alternativ tekst.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Grønnfargen på grafikken i husbanken-logoen har ikke god nok kontrast mot hvit bakgrunn. Grafikk som er en del av logo eller merkevare har unntak fra kravet.

Tilgjengelige alternativ

Logoen har en beskrivende alternativ tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er mange PDF-dokumenter i Regelverksbasen som mangler kodet tittel. Det kan gjøre det vanskeligere for brukerne å orientere seg i dokumentet og finne fram til relevant innhold. Vi jobber med å tilby universelt utformede PDF-er.

Innhold som bryter kravet

Det er mange PDF-dokumenter i Regelverksbasen som er kodet i en annen rekkefølge enn den visuelle rekkefølgen til dokumentet. Det kan gjøre det vanskelig for å enkelte brukere å navigere i dokumentene med tastatur. Vi jobber med å tilby universelt utformede PDF-er.

Innhold som bryter kravet
 1. Regelverksbasen inneholder mange lenker som åpner PDF-dokumenter uten at dette er indikert visuelt eller i koden. Det kan gjøre det vanskelig for brukerne å vurdere om lenkene er ønskelige å åpne eller ikke. Vi jobber med å forbedre dette.
 2. Det finnes det mange PDF-dokumenter i Regelverksbasen som inneholder lenker. Formålet med disse lenkene kommuniseres ikke alltid til skjermleser og annen hjelpemiddelteknologi. Dermed får ikke brukere som ikke kan se noe informasjon om hvor lenkene leder. Vi jobber med å tilby universelt utformede PDF-er.
Innhold som bryter kravet
 1. Det finnes ingen lenke som tar deg tilbake til forsiden når man er på en av undersidene til Regelverksbasen. Det kan gjøre det vanskelig for enkelte brukere å navigere på nettsiden. Vi jobber med å forbedre navigasjonen på sidene.
 2. Regelverksbasen inneholder PDF-dokumenter som ikke har bokmerker som gjenspeiler dokumentstrukturen. Det kan gjøre det mindre effektivt å navigere til relevant innhold i dokumentet. Vi jobber med å tilby universelt utformede PDF-er.
Innhold som bryter kravet

Det finnes flere PDF-skjemaer i Regelverksbasen som ikke har kodede skjemafelter. Det kan gjøre det vanskelig å fylle ut skjemaet riktig for brukere som for eksempel benytter seg av taleinput. Vi jobber med å tilby universelt utformede PDF-er.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet
 1. På undersidene i Regelverksbasen finnes det tabeller med lenker som er på et annet språk enn hovedspråket til siden uten at dette er definert i koden. Det kan føre til at hjelpemiddelteknologi og andre brukeragenter ikke kan gjengi teksten nøyaktig og skjermlesere får ikke gjort teksten tilgjengelig med riktig uttale. Vi jobber med å forbedre dette.
 2. Flere av PDF-ene i Regelverksbasen mangler språkkode. Det fører til at hjelpemiddelteknologi og brukeragenter ikke kan gjengi teksten nøyaktig og skjermlesere får ikke gjort teksten tilgjengelig med riktig uttale. Vi jobber med å tilby universelt utformede PDF-er.
Innhold som bryter kravet

Det finnes mange PDF-skjemaer i Regelverksbasen med skjemafelter uten feltbeskrivelse. Det kan gjøre det vanskelig for enkelte brukere å fylle ut skjemaet riktig. Vi jobber med å tilby universelt utformede PDF-er.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

På undersidene i Regelverksbasen finnes det tabeller som ikke er kodet i samsvar med HTML-spesifikasjonene. Det kan føre til at ulike brukeragenter og hjelpemidler tolker og presenterer innholdet på siden ulikt, eller ikke klarer å tolke innholdet i det hele tatt. Vi jobber med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Det finnes mange PDF-skjemaer i Regelverksbasen med skjemafelter som ikke er kodet. Det kan gjøre dokumentet vanskelig å fylle ut for brukere som benytter hjelpemidler som for eksempel skjermlesere. Vi jobber med å tilby universelt utformede PDF-er.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Husbanken skal levere gode digitale tjenester til alle innbyggere, uavhengig av funksjonsnivå. Vi jobber hele tiden med å sørge for at de digitale løsningene våre møter kravene til universell utforming. Vi øker kunnskapen om universell utforming internt i organisasjonen og arbeider med å gjøre universell utforming til en naturlig del av utviklingsprosessene våre. Vi har et designsystem med komponenter som ivaretar universell utforming på tvers av løsningene vi lager. Feilene som er avdekket i arbeidet med denne erklæringen vil bli rettet opp fortløpende.