Tilgjengelighetserklæring for askerkulturhus.no

  • askerkulturhus.no
  • ASKER KOMMUNE, organisasjonsnummer 920 125 298
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ASKER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på askerkulturhus.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

På enkelte arrangementsbilder kan det forekomme tekst på bildet. Dette er når bildet ikke er selvsagt for arrangementet, når det er logo eller bandnavn logo med på bildet. Konsekvens: Navnet på bildet og arrangementstittel skal være lik teksten på bildet, så det har ikke store konsekvenser for bruker.

Innhold som bryter kravet

Flere tilfeller hvor tekster er for lange og flyter ut over sidekanten når man tester siden på 400% på 1280px bredde.

Eksempler på sider hvor feilen forekommer er: forsiden og https://www.askerkulturhus.no/aktuelt/famileforestillinger-varen-2022/

Innhold som bryter kravet

Hovednavigasjonen bryter med reglen her da det åpner seg ved hover, men har ingen mulighet for å lukkes (f.eks. gjennom å trykke "esc") uten at man flytter musen. 
Løsning: Her må man vurdere om man skal endre slik at man må klikke på navigasjonspunktet for at undermenyen skal åpnes eller om man skal legge til støtte for å lukke ved "esc"-trykk. Enkleste løsning er trolig å legge til krav til at man klikke på knappen for at undermeny skal åpnes.                   

Hovedmenyen har undermenyer som åpnes når man hovrer over menypunktene. Ettersom det ikke er mulig å lukke undermenyene uten å flytte musen vekk fra menypunktet, så oppfyller ikke løsningen kravet. 
Løsning: Dette kan løses enten ved å legge til mulighet for å lukke undermenyen ved å trykke "esc" når den er åpen, eller ved å kreve museklikk eller tastaturtrykk for å åpne og lukke undermenyen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med å sjekke nettsiden og å opprettholde og videreutvikle et universelt utformet nettsted, spesielt ved hjelp av verktøyet Siteimprove. Kode/rammeverk sjekkes kontinuerlig i samarbeid med leverandør / ekstern samarbeidspartner.

Vi jobber mot tredjepartsleverandører for å sjekke deres innhold opp mot kravene i WCAG 2.0 og 2.1. Dette arbeidet er ikke fullført, noe som medfører at vi foreløpig ikke kan garantere at alt innhold fra tredjepart oppfyller kravene.

Vi lærer opp våre innholdsleverandører/publisister til å legge ut innhold på en måte som er universelt utformet, og til å skrive innholdet i et klart og tydelig språk, i tråd med Asker kommunes språkprofil