Tilgjengelighetserklæring for nhri.no

  • nhri.no
  • NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER, organisasjonsnummer 914 781 175
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nhri.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi mangler transkriberinger av en del videoer på nettsidene. 

Innhold som bryter kravet

Vi har videoopptak fra livesendinger som ble gjort under koronaen som ikke er tekstet. Av ressursårsaker har vi ikke prioritert å tekste disse eller transkribere dem. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har i hovedsak en bokmålsnettside, en nordsamisksamisk nettside  og en engelsk nettside. På bokmålssiden skrives en del nettsaker på nynorsk. Disse enkeltsakene er da ikke kodet med riktig språk når de står i samlinger sammen men andre artikler etc. 

På de nordsamiske sidene blander vi inn en del norsk, da vi ikke har mulighet til å oversette alt til nordsamisk.

Per i dag støtter ikke CMSet blandede språk, men vi jobber med å få dette på plass.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med UU av nettsidene våre og forsøker så langt vi klarer å lage både kode og innhold universelt utformet. Vi har litt utfordringer med gammelt innhold som ikke er så tilgjengelig som man skulle ønske, og at vi produserer en god del pdf-er som legges på nettsidene, samt innhold som publiseres til andre kanaler (som video og audio) som ikke nødvendigvis er fullt ut universelt utformet.