Tilgjengelighetserklæring for norceresearch.no

 • norceresearch.no
 • NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS, organisasjonsnummer 919 408 049
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på norceresearch.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nei,et er en rekke bilder på siden  som ikke har en beskrivelse eller en god nok tekstbeskrivelse. Denne informasjonen er derfor ikke tilgjengelig for skjermleserbrukere. 

Innhold som bryter kravet

Ja det er en tekstbeskrivelse sammen med videor slik at brukeren skal forstå hva slags informasjon filmen viser, uten å måtte starte den.Ingen videoer har synstolking, brukere som ikke ser får derfor ikke med seg informasjonen som vises visuelt.

Innhold som bryter kravet

Ja overskriftene er stort sett brukt korrekt, men det er noen unntak. På noen sider hoppes det over et nivå. På disse sidene er det vanskelig for brukerne å forstå relasjonen mellom overskrift og hva de handler om. Vi jobber kontinuerlig med å rette opp og med opplæring av innholdsprodusentene

Innhold som bryter kravet

Det finnes enkelte bilder med tekst

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Forskninsprosjekter henter tekst fra tredjepart, noen av disse presenteres med engelsk tekst på den norske siden fordi tekst er lagt inn feil hos tredjepart.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .