Tilgjengelighetserklæring for Eksamenstjenesten (for kandidater)

  • Eksamenstjenesten (for kandidater)
  • UTDANNINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 970 018 131

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Eksamenstjenesten er i endring: Vi har nettopp byttet både læreplaner og gjennomføringssystem. Fra 2023 gjennomføres alle eksamener for elever etter nye læreplaner - denne erklæringen tar utgangspunkt i dem.

Som en overgangsordning er det fortsatt mulig for privatister å melde seg på noen eksamener etter gammel læreplan. Disse eksamenene er ikke universelt utformet. For de aller fleste eksamener er 2023 siste mulighet for eksamen i gammel læreplan. Se det vedlagte notatet for å lese mer om eksamen etter gammel læreplan.