Tilgjengelighetserklæring for Eksamenstjenesten (for kandidater)

 • Eksamenstjenesten (for kandidater)
 • UTDANNINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 970 018 131
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UTDANNINGSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Eksamenstjenesten (for kandidater) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

I noen eksamensoppgaver er det bilder/skisser som er meningsbærende og som ikke kan erstattes fullgodt med tekst.

Tilgjengelige alternativ

Det er mulig for skolen å bestille oppgavesett som er tilrettelagte for blinde og svaksynte kandidater i disse fagkodene.

Innhold som bryter kravet

I en del eksamensoppgaver er bilder plassert på en måte som kan være forvirrende for en kandidat som ikke er seende.

Tilgjengelige alternativ

Det er mulig for skolen å bestille oppgavesett som er tilrettelagte for blinde og svaksynte kandidater i disse fagkodene.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Når kandidaten skriver tekst er det ikke mulig å sette inn tabell eller enkelte spesialtegn kun ved bruk av tastatur.  

Tilgjengelige alternativ

En kandidat kan få hjelp til å sette inn tabell eller spesialtegn.  

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Bildetekster vil være kodet i samme språk som hoveddelen av en eksamensoppgave, selv om eksamensoppgaven er skrevet på et annet språk enn bildeteksten.  
Når enkeltord (som titler) er på en annen målform enn setningen de står i, kan de være kodet med feil målform.  

Noen fremmedspråk er ikke støttet i eksamensløsningen.  


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Eksamenstjenesten er i endring: Vi har nettopp byttet både læreplaner og gjennomføringssystem. Fra 2023 gjennomføres alle eksamener for elever etter nye læreplaner - denne erklæringen tar utgangspunkt i dem.

Som en overgangsordning er det fortsatt mulig for privatister å melde seg på noen eksamener etter gammel læreplan. Disse eksamenene er ikke universelt utformet. For de aller fleste eksamener er 2023 siste mulighet for eksamen i gammel læreplan. Se det vedlagte notatet for å lese mer om eksamen etter gammel læreplan.