Tilgjengelighetserklæring for lillehammer.kommune.no

 • lillehammer.kommune.no
 • LILLEHAMMER KOMMUNE, organisasjonsnummer 945 578 564
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LILLEHAMMER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på lillehammer.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Ikke alt innhold er har alternativ tekst, noe vi jobber med å forbedre. Konsekvensen for brukerne er at de kanskje ikke får opplest innholdet riktig eller at innholdet framstår mangelfullt for dem som bruker hjelpemidler.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har mange gamle videoer og annet gammelt innhold som er ressurskrevende å tekste eller skrive tekstalternativ til. Det gamle innholdet er også lite brukt. Vi vurderer det slik at det vil være en større ulempe å fjerne det gamle innholdet helt, enn å la det være for de gruppene som kan benytte seg av det. Framtidige videoer og annet innhold vil vi gjøre vårt beste for å tekste og kode riktig. 

Vi har også kommune-TV, som er live-video (strømming) av kommunestyremøtene. Disse blir ikke tekstet, og vil ligge tilgjengelig i mer enn 14 dager. Dokumenter som tilhører sakene i kommunestyremøtene blir lagt ut i den politiske møtekalenderen, slik at de som ikke kan se eller høre på videoen kan lese selv eller få opplest disse ved hjelp av verktøy. Vi vurderer det slik at det vil være en større ulempe å fjerne kommune-TV og opptakene, enn å la det ligge tilgjengelig for de gruppene som kan benytte seg av det. 

Innhold som bryter kravet

Ikke alt innhold er kodet slik det ser ut som, noe vi jobber med å forbedre. Konsekvensen for brukerne er at de kanskje ikke får opplest innholdet riktig eller at innholdet framstår mangelfullt for dem som bruker hjelpemidler.

Innhold som bryter kravet

Det mangler kontrast på linker og noen knapper. Vi har bedt vår nettsideleverandør om å rette opp feilen. Konsekvensen for brukerne er at de kanskje ikke ser eller får med seg linker og knapper.

Innhold som bryter kravet

Det mangler kontrast på små detaljer, som prikker og streker (visuelle detaljer). Vi har bedt vår nettsideleverandør om å rette opp feilen. Konsekvensen for brukerne er at de kanskje ikke ser eller får med seg innholdet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle lenkers mål framgår tydelig. Vi jobber med å forbedre dette. Konsekvensene er at brukerne ikke vet hvor lenkene fører.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle overskrifter og ledetekster er gode. Vi jobber med å forbedre dette. Konsekvensene er for eksempel at brukerne ikke forstår hvilken side de er på eller hvordan de skal fylle ut skjemaer.

Innhold som bryter kravet

Vi bruker flere ulike eksterne leverandører av skjemaer, så vi får ikke alltid kvalitetssikret og sjekket ledetekstene. Konsekvensen er at vi ikke vet om brukerne får gode brukeropplevelser av skjemaene våre.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi bruker flere ulike eksterne leverandører av skjemaer, så vi får ikke alltid kvalitetssikret og sjekket ledetekster og instruksjoner. Konsekvensen er at vi ikke vet om brukerne får gode brukeropplevelser av skjemaene våre.

Innhold som bryter kravet

Vi bruker flere ulike eksterne leverandører av skjemaer, så vi får ikke alltid kvalitetssikret og sjekket ledetekster og instruksjoner. Konsekvensen er at vi ikke vet om brukerne får gode brukeropplevelser av skjemaene våre.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det hender det er feil i paragrafer, headinger, bold, tegnsetting og liknende. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette. Konsekvensen for brukerne er at det kan være vanskeligere å manøvrere seg eller forstå innholdet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er i arbeid med nye nettsider med ny leverandør, som vil komme på plass i løpet av 2024. I ny løsning vil vi tilstrebe å ha så god tilgjengelighet som mulig. Vi vil lage ny tilgjengelighetserklæring når ny nettside er på plass.