Tilgjengelighetserklæring for www.uis.no

 • www.uis.no
 • UNIVERSITETET I STAVANGER, organisasjonsnummer 971 564 679

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I STAVANGER kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på www.uis.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes bilder som mangler ALT-tekst. I vårt CMS er det ikke mulig å laste opp og lagre bilder uten at ALT-tekst legges på. Men denne funksjonaliteten kom først et drøyt halvår etter at nytt publiseringsverktøy ble tatt i bruk (2. kvartal 2021). Før den tid rakk brukere å laste opp en del bilder uten ALT-tekst.   

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes videoer som ikke er tekstet. Innholdseierne er gjort oppmeksomme på det og vil få videoene tesktet eller fjernet i løpet av våren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tabeller mangler mulighet for å legge inn radoverskrifter, så mer avansert bruk av tabeller vil ikke oppfylle kravet.
Det er også en del feil som blir gjort av innholdsprodusenter når det gjelder bruk av fet skrift som mellomtitler istedenfor korrekte overskriftsnivåer.
Vi må jobbe videre med opplæring av redaktører og gjøre det enklere å bruke publiseringsverktøyet vårt korrekt.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er lenker på bilder som ikke burde være der, siden lenka er den samme som på tittel i lenkekortet/banneret. Dette blir fikset i løpet av våren.

Tilgjengelige alternativ

Lenka (som ikke burde vært der) går til samme sted som lenke i overskrift/tittel - som den skal - siden hele kortet er klikkbart. Lenkekortene er kodet slik at bilde og tekst oppfattes som to ulike lenker, men går samme sted.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er innhold på våre nettsider som hentes fra autoritative kilder, som studieinformasjon fra FS (Felles studentsystem). Her er det mellom 150-200 studieprogram og mer enn 1500 emner, som fortrinnsvis skal ha både en norsk og engelsk beskrivelse. Men det er ikke alltid tilfellet og det er vanskelig for redaktører og skribenter på nettstedet å kontrollere/gjøre noe med. 
Ansatte har også mulighet til å redigere sine ansattprofiler mht forskningsområder, bio, prosjekter de deltar på osv. Noen ansatte operer her med engelsk også på norske sider.
Men vi vil jobbe med å forbedre og tydeliggjøre retningslinjer, og legge til rette for at dette gjøres korrekt i verktøy vi (nett-team med nettredaktør, frontendutvikler og ux-designer) har kontroll over. 

Det finnes dessverre også engelsk innhold på norske sider på noen forskningsområder. Dette er det selvsagt mulig å gjøre noe med for redaktører og skribenter og det vil bli gjort.   

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Når vi validerer mot verktøyet som anbefales, får vi "Error" på flere element. Vi sjekker opp dette og utbedrer så raskt som mulig.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Her har vi noen mindre feil som vi håper å få utbedret innen rimelig tid.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

UiS sitt nett-team er knyttet til Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt ved UiS og består av nettredaktør, frontendutvikler og UX-designer. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og vedlikeholde www.uis.no slik at det er universelt utformet.

Plattformen for vårt nettsted er Drupal og i samarbeid med vår eksterne partner Ramsalt etterstreber vi å overholde alle de tekniske kravene for et tilgjengelig utformet nettsted.
De feilene vi har avdekket i forbindelse med tilgjengelighetserklæringen vil bli utbedret og implementert i løpet av våren 2023.

UiS jobber med å få på plass et digitalt designsystem. I dette vektlegger vi at alle element og implementering av disse, skal være universelt utformet. Dette vil hjelpe oss å sikre universell utforming i all videreutvikling knyttet til www.uis.no (og også andre UiS-plattformer).

Den store utfordringen når det gjelder tilgjengelighet på vårt nettsted er innholdsproduksjon. Vi har et voksende nettsted med et stort antall skribenter og publisister og en enda større andel innholdsleverandører.
Vi henter også mye informasjon fra autoritative kilder som FS (Felles studentsystem) og SAP.
Dette gjør det vanskelig å sikre at alt innhold er laget i henhold til retningslinjer for universell utforming.
Men det er et stort fokus på universell utforming ved Universitet i Stavanger, og dermed en økende bevissgjøring av viktigheten og fordelene ved å ha et universelt utformet universitet innenfor alle områder.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe for universell utforming som bl.a. skal foreslå organisering av arbeidet med UU. Dette vil forhåpentligvis gjøre det lettere å utforme felles retningslinjer bl.a. for utarbeidelse av undervisningsmateriell og generelt innhold, som også vil komme www.uis.no til gode.