Tilgjengelighetserklæring for Microsoft Office.com (UDE)

 • Microsoft Office.com (UDE)
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Microsoft Office.com (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Navnet på tabellen er ikke definert på 'Hjem'-siden.
- Feil fortelling er gitt i "Appene" tilgjengelig på venstre navigasjon

Innhold som bryter kravet

Lysstyrkeforholdet til "Works in Teams, Office.com og Outlook"-tekst er mindre enn det nødvendige forholdet 4,5:1.

Innhold som bryter kravet

Innhold tilgjengelig i Excel dialog blir delvis borte dersom man har 200% zoom.

Innhold som bryter kravet

Når størrelsen på siden endres til 400 %, er ikke alle kortene som finnes på Store/Apps-siden synlige.
- Når siden endres til 400 %, er ikke anbefalte listeelementer synlige.
- Horisontalt rullefelt vises for Apps-siden når siden endres til 400 %.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Tastaturfokus flyttes ikke til sjekk passordkontrollen.
- Popup lukkes ikke via "ESC-nøkkel".
- Hele popup-vinduet lukkes når popup-vinduet for lær mer lukkes.

Innhold som bryter kravet

Skjermleseren kunngjør feil sidetittel.

Innhold som bryter kravet

Ikke-interaktive elementer får tastaturfokus på 'Office-påloggingsside'.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Skjermleser kunngjør de to tilstandene som "Valgt", "Uavmerket" for avmerkingsboksene i Filter-rullegardinmenyen.
- Skjermleseren blir stille når fokus beveger seg på karusalknappen.
- Feil rolle er definert for koblingen "Kjøp nå".


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .