Tilgjengelighetserklæring for septentrio.uit.no

 • septentrio.uit.no
 • UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, organisasjonsnummer 970 422 528
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på septentrio.uit.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen tilfeller der meningsbærende bilder mangler alt-tekst. Det finnes også lenkede bilder som ikke beskriver lenkens formål i alt-tekst. Noen publiserte dokumenter (Word-maler og PDFer) mangler alt-tekst for bilder og figurer. Dette kan ha konsekvenser særlig for personer som har vansker med å oppfatte visuelt innhold.

Innhold som bryter kravet

Per i dag er episoder av podcastserien Open Science Talk publisert som lydfiler uten alternativ i form av tekst. Personer med hørselshemming får ikke tilgang til dette innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen sider der det er brukt feil overskriftshierarki og lister ikke er kodet som lister. Noen publiserte dokumenter mangler overskrifter, og lister og tabeller er ikke alltid riktig kodet. Dette kan ha konsekvenser for personer som er synshemmet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte skjemafelt mangler autocomplete-attributt. Dette kan ha konsekvenser for personer med nedsatt kognisjon, konsentrasjonsevne eller motorikk, og personer med dysleksi.

Innhold som bryter kravet

Det finnes brudd på dette kriteriet i noen publiserte artikkel-PDFer med figurer som kun bruker farge for å formidle informasjon. Dette kan ha konsekvenser for personer som har problemer med å oppfatte informasjon formidlet gjennom farger.

Innhold som bryter kravet

Det er brudd på dette kriteriet ved bruk av keyword cloud på flere sider. Dette kan ha konsekvenser for personer med nedsatt syn eller fargeblindhet.

Innhold som bryter kravet

Noen PDFer som ikke er riktig kodet legger ikke til rette dynamisk tilpasning. Dette innholdet kan være vanskeligere å lese for personer med nedsatt syn.

Innhold som bryter kravet

Enkelte PDFer inneholder figurer der kontrasten er utilstrekkelig. Dette kan ha konsekvenser for personer med nedsatt syn.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er brudd på dette kriteriet ved bruk av keyword cloud på flere sider. Personer med motoriske funksjonsnedsettinger får ikke tilgang til dette innholdet.

Innhold som bryter kravet

På noen sider finnes det lenketeksten som ikke gir tilstrekkelig informasjon om formålet med lenken. Dette kan gjøre navigasjon vanskeligere særlig for personer med nedsatt syn, hørsel, motorikk eller kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Fra septentrio.uit.no (oversikt over alle tidsskrift på plattformen) finnes det kun én måte å nå innhold på andre sider. Dette kan ha konsekvenser for alle brukere, men særlig for personer med nedsatt syn, hørsel, kognisjon eller motorikk.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

På enkelte sider samsvarer språkkoden ikke med hovedspråket som brukes. Noen publiserte dokumenter har ikke språkkode. Dette vil innebære at personer som bruker hjelpemiddelteknologi ikke får tilgang til innhold på riktig måte.

Innhold som bryter kravet

Deler av nettsider og publiserte dokumenter skrevet på annet språk mangler riktig språkkode. Dette vil innebære at personer som bruker hjelpemiddelteknologi ikke får tilgang til innhold på en korrekt måte.

Innhold som bryter kravet

I registreringsskjemaet kan man få upresis feilmelding "Dette feltet er obligatorisk", der det ikke spesifiseres hvilket felt feilmeldningen gjelder. Dette kan gjøre det vanskeligere å fylle ut skjemaet, særlig for personer som har nedsatt syn, hørsel eller kognisjon.

Innhold som bryter kravet

I registreringsskjemaet forklares det ikke at symbolet * betyr obligatorisk felt. Skjema skal ta hensyn til personer med nedsatt syn, hørsel, kognisjon eller motorikk.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Septentrio Academic Publishing ønsker at alle skal kunne bruke nettstedet vårt. Vi jobber kontinuerlig for å sikre at alle nettsidene våre oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0, samt de nye krav i WCAG 2.1.

Som publiseringstjeneste med mange redaktører og forfattere som lager innhold, har vi noen utfordringer mht universell utforming. Vi jobber med å få på plass opplæring og rådgivning av redaktører innen universell utforming, og skal sørge for at tilgjengelige artikkelmaler iverksettes så snart som mulig.