Tilgjengelighetserklæring for Ringerike folkehøgskole

 • Ringerike folkehøgskole
 • BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 930 580 260
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Ringerike folkehøgskole slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har en del bilder som ikke har alternativ tekst.

Årsaken er at rutinene for å legge inn bilder ikke har vært tilstrekkelig kjent blant alle med tilgang til publiseringsløsningen.

Konsekvensen er at synshemmede ikke får med seg innholdet i bildene.

Vi har nå forankret rutinene bedre hos de ansatte som legger inn bilder, og vi jobber med å legge inn alternativ tekst på alle bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har et kart på nettsiden som viser hvor skolen liger. Dette kartet er ikke omfattet av regelverket.

Innhold som bryter kravet

Tabeller og lister er universelt utformet på store skjermer. Når tabeller vises på mindre skjermer er ikke overskriftene i tabellene kodet korrekt.

Skjermleserbrukere kan få problemer med å få opplest tabellen korrekt ved bruk av en liten skjerm, som for eksempel mobil. 

Leverandør jobber for å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har pdf av innbetalingsplan av elevbetaling. Årsaken er utfordringer med å lage en adekvat tabell i ACOS. Vi jobber nå med ¨å utarbeide tabell, slik at denne pdf'en kan fjernes.

Det finnes også en ordsky. Her vil vi legge inn en god alternativ tekst.

Konsekvensen av disse avvikene, er at svaksynte vil ha problemer med og tilegne seg innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn der elementer overlapper hverandre  ved zoom på 400 prosent.

Det kan gjøre det vanskelig å lese for de som zoomer innhold.

Leverandør jobber med å rette dette. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettsidene mangler hopp til  funksjonalitet.

Kan gjøre det vanskelige for dem som bruker skjermleser eller har nedsatt kognisjon eller motorikk.

Leverandør jobber med å utbedre feilen.

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenketekster bryter med kravet. Vi har retningslinjer, men disse er ikke alltid blitt fulgt.

Dårlige lenketekster gjør det vanskelig å forstå hvor lenken fører hen.

Vi jobber med å rette opp de lenketekstene som ikke er gode nok, samt å forankre retningslinjene enda bedre i organisasjonen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet
 • Søk: Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Leverandøren jobber med å utbedre dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .