Tilgjengelighetserklæring for Kontrollutvalgromsdal.no

 • Kontrollutvalgromsdal.no
 • KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL, organisasjonsnummer 912 503 771
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kontrollutvalgromsdal.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Fremsiden har elementer som ikke er i tråd med kravene. Dette gjelder bildegalleriet og kartet. Bildene har ikke samsvar mellom tittel og alternativ tekst (der begge er til stede). I kartet er det ikke alternativ tekst som forteller at dette er et kart. 

Tilgjengelige alternativ

Dette er bare en illustrasjon knyttet til designet og har ikke betydning for innholdet på siden

Innhold som bryter kravet

Kravet følges ikke, fordi tabeller leses fra venstre til høyre, slik at informasjon kan bli vanskelig å tildele riktig kategori.

Tabeller har ikke overskriftsceller. Dette påvirker leserekkefølgen, og gjør det vanskeligere for personer med nedsatt syn å innhente informasjon. 

Innhold som bryter kravet

På fremsiden er det overskrift som ikke har god nok kontrast. Bildene skifter, og det er ikke alle som har like god kontrast til teksten. På undersidene er blåfargen i lenker og gråfargen i enkelte elementer ikke nok kontrast. Det samme gjelder bunnmeny, der lenker blir for svake mot gråfarge, og gråfarge blir for svak mot hvit. 

Brødsmulesti på toppen av siden: blåfargen har ikke god nok kontrast til gråfargen.

Overskrift på forside har ikke god nok kontrast til enkelte bilder. 

Innhold som bryter kravet

Hvis ekstra informasjon kommer til syne ved bruk av mouseover, blir ikke informasjon borte, før brukeren fjerner musepeker fra innholdet. Dette fungerer ikke.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det kommer ikke opp synlig tekst når det gjelder "hopp til innhold", "hopp til meny" og "hopp til søk"

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Listeelementer og menyelementer er for like til at de regnes som ulike/unike.

Gjelder listeelementer og menyelementer (li og amenuitem)

Innhold som bryter kravet

En får ikke opp antall treff ved søk på nettsiden


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne

Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettsiden vår?
Har du innspill til forbedringer av nettsiden?

Vi er i dialog med vår leverandør om utbedring av de mangler som er avdekket.