Tilgjengelighetserklæring for Unibok - iOS (UDE)

  • Unibok - iOS (UDE)
  • iOS / iPadOS
  • 2.4.6
  • Både mobiltelefon og nettbrett
  • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

leverandør opplyser: Vår strategi for arbeidet med universell utforming er å kontinuerlig sikre at eksisterende og ny funksjonalitet tilfredsstiller gjeldende UU-krav. Halvårlig har vi milepæler der vi tar en ekstra gjennomgang for å sikre at løsningen som helhet gir en tilfredsstillende brukeropplevelse. Dette også i tråd med gjeldende UU-krav. Vi har tidligere benyttet oss av samarbeid med kompetansemiljøer på UU. Dette planlegger vi å fortsette med. I tillegg jobber forlagene med et bransjesamarbeid for å sikre gode og samkjørte løsninger.