Tilgjengelighetserklæring for Data.stortinget.no - Stortingets tjeneste for åpne data

 • Data.stortinget.no - Stortingets tjeneste for åpne data
 • STORTINGET, organisasjonsnummer 971 524 960
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STORTINGET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Data.stortinget.no - Stortingets tjeneste for åpne data slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Ved forstørrelse av innholdet på enkelte sider til 400% (gjelder statistikktjenester der innholdet er bygget inn i sidene) kan deler av innhold i graf og tabell mistes. Statistikktjenestene er under omskrivning, og feilen vil bli rettet i løpet av 2023. Det er dessverre ikke alternativer til å få vist dette innholdet digitalt. 

Der det kun er grafene som ikke vises fullstendig, kan det være et alternativ å se dataene i tabellform (se egen lenke på samme side). 

Tilgjengelige alternativ

Ta kontakt med oss på web@stortinget.no og oppgi hvilke data som ønskes, så skal vi levere det i et tilgjengelig format. 

Innhold som bryter kravet

Statistikktjenestene for sak og votering har enkelte tomme overskrifter og beholderelementer, noe som kan oppleves som forvirrende for brukerne. 

Disse tjenestene er under omskrivning/modernisering og ligger per januar 2023 ute i gammelt rammeverk. De fleste statistikktjenestene vil være skrevet om i løpet av året. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold som ikke tilfredsstiller kravene til kontrastere, dette gjelder eksempler som viser xml-utlisting.

Vi bruker et eksternt rammeverk for å vise disse eksemplene på xml-utlisting, og farger og kode kan bli overstyrt uten forvarsel hvis dette rammeverket endres eksternt. Vi har derfor ikke prioritert å endre dette på vår side, men vi skal gjøre en ny vurdering i løpet av 2023.  

Innhold som bryter kravet

Det finnes tilfeller, og er spesielt et problem i statistikktjenestene/ databyggerne, at linjehøyden er under minimumsverdien og skriftstørrelsen og linjehøyden er fast og lar seg ikke justere. Dette kan medføre at innholdet blir vanskelig å lese for enkelte brukergrupper. Dette vil utbedres i løpet av året, under modernisering av tjenesten. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Skjemafeltene i statistikktjenestene mangler gjennomgående etiketter. Det finnes også innebygde rammer med innhold som mangler tekstalternativ. Tjenestene bygger på gammelt rammeverk, og er under omskrivning. Disse feilene vil derfor være rettet når tjenestene er ferdig modernisert. Det er dessverre ikke alternativer til disse tjenestene.   


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Stortinget arbeider målrettet med å gjøre våre nettløsninger tilgjengelige for alle. 

Vi stiller krav til universell utforming ved anskaffelse og utvikling av IKT-løsninger. 

Vi jobber fortløpende med tiltak for å identifisere og rette feil, og vi sjekker nytt innhold og ny funksjonalitet opp mot WCAG-kravene.

Vi jobber med kompetanseheving på universell utforming, og oppdaterer rutiner for redaktører, forvaltere og utviklere i tråd med regelverket.