Tilgjengelighetserklæring for holmestrandbibliotekene

 • Holmestrandbibliotekene
 • HOLMESTRAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 917 151 229

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HOLMESTRAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Holmestrandbibliotekene slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Et utvalg artikler på Holmestrandbibliotekene.no inneholder YouTube-videoer hvor våre bibliotekarer presenterer noen utvalgte bøker. Vi har også mye slikt innhold som er tekstbasert, men akkurat de bøkene som omtales i videoene er ikke konsekvent presentert i tekst andre steder. Derfor vil dette kunne medføre ulemper for brukere med nedsatt mulighet til å få med seg bare-lyd-og-video innhold.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Et utvalg artikler på Holmestrandbibliotekene.no inneholder YouTube-videoer som dessverre ikke er tekstet. Dette er grunnet den store arbeidsmengden som teksting medfører. Dette kan medføre ulemper for brukere med nedsatt hørsel.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Holmestrandbibliotekene.no har bare en navigeringsmetode: Menylinjen øverst på siden. Denne er ikke organisert alfabetisk, men i en egendefinert rekkefølge som kan virke ulogisk for noen brukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lenker på Holmestrandbibliotekene har ikke understreking. Dette er fordi WordPress/Webløft-teamaet som er brukt for oppbygging av nettsiden ikke gjør det mulig å legge inn understreking på en konsekvent måte. Dette betyr at det er flere steder på nettsiden hvor farger er den eneste informasjonsbæreren.

Tilgjengelige alternativ

I de fleste (men ikke alle) tilfeller finnes det alternative måter for brukeren å finne frem til dit en lenke peker, som menylinjen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tekst kan forstørres så mye som trengs, men forstørring medfører problemer med overskrifter, tekst og widgeter hvor bokstavene flyter i hverandre.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilder av tekst er brukt i logoer og artikkeloverskrifter.

Tilgjengelige alternativ

I tilfeller hvor vi har brukt bilder av tekst finnes det alternativ bildetekst. I tillegg står bildets tekstlige innhold som regel rett under bildet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden tilpasses dynamisk mot forskjellige skjermstørrelser, men ved zoom/forstørrelse vil det oppstå noen problemer med overskrifter, tekst og widgeter.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Holmestrandbibliotekene.no har ingen funksjonalitet for manuell brukeroverstyring av tekstavstand. Dette er grunnet WordPress/Webløft-oppbyggingen til nettsiden.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hovedinnholdet på Holmestrandbibliotekene.no er tilgjengelig via lenker på forsiden og navigasjonsmenyen. Disse kan navigeres til med tastaturet, men siden innholdet på nettsiden er fordelt på artikler er det ikke mulig å definere et sted for en "hopp over" knapp å lenke til.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lenketekster er ikke konsekvent satt opp så tydelig som mulig. Spesielt emnelenker på artikler kan virke ulogiske for noen brukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte menyvalg har titler i nettsidens koding som ikke samsvarer helt med ledeteksten som visers for brukerne. Dette kan medføre problemer for brukere som bruker stemme-baserte navigeringsverktøy. Dette er grunnet manglende funksjonalitet i WordPress-temaet til nettsiden.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden inneholder en del feil i koden som må rettes. Dette er grunnet den utdaterte WordPress/Webløft-malen. Mulig disse feilene kan ha konsekvenser for noen brukere, men vi har ikke oppdaget noen praktiske konsekvenser selv.

Innhold som bryter kravet i regelverket

WordPress/Webløft-malen som Holmestrandbibliotekene bruker er ikke konsekvent kodet slik at alle komponenter har bestemt navn og rolle.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Holmestrandbibliotekene jobber nå med å bytte nettsideleverandør slik at vi kan oppfylle alle UU-kravene i løpet av 2023.