Tilgjengelighetserklæring for rendalen.kommune.no

 • rendalen.kommune.no
 • RENDALEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 028 515
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RENDALEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på rendalen.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Mangler stort sett ALT-TEXT på alle bilder og elementer.  
Bilder bør også ha en bildetekst, som vises under bildet. 

Innhold som bryter kravet

Mange sider har ikke riktig bruk av overskrifter (hopper fra overskrift 1 til overskrift 3). Sider kan ikke inneholde flere H1 tagger (Hovedoverskrift/Overskrift 1). Alle undersider har duplikater av H1-tagg. Riktig bruk av overskrifter må gås igjennom.   Tabeller bør bruke tabell overskrift (TH). Dette mangler i dag. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden fungerer fint uten stilark (Bra teknisk).    
Mellomromstasten er brukt for å lage avstand mellom teksten for å plassere innholdet riktig. Dette er ikke universelt utformet.

Innhold som bryter kravet

God kontrast over hele nettsiden, men brødsmulestien har for lav kontrast.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har bilder av tekst, som mangler ikke tekstlig alternativ (ALT-TEXT eller bildetekst).

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å åpne/lukke tekstbokser. Dette er en feil I CMS, og må rettes av leverandør.  Det er ikke mulig å gå tilbake til forrige side ved å bruke tastaturet .

Innhold som bryter kravet

Mange lenker på nettsider bruker ordet “se her” på lenker. Formål med lenkene skal være I kontekst og bør skrives om .

Innhold som bryter kravet

Ikke synlig fokus på valg i søkefilter i kalender.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

God fokusmarkering på nettsiden, men vanskelig å bruke søkefilter i kalender. Ved bruk av TAB tasten, er ikke valgene som radioknapper markert. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er feilkoder på siden som må løses av leverandør.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Rendalen kommune har en god teknisk nettside, og det er tydelig at leverandøren Acos jobber med universell utforming (UU). Den er dog ikke 100% innenfor kravene, og det bes om at leverandør rydder opp i dette, slik at den tekniske plattformen tilfredsstiller kravene for UU.
Samtidig må kommunen selv jobbe fram bedre rutiner når nytt innhold lages, slik at man unngår en del feil som kommer fram i denne tilgjengelighetserklæringen her. De feilene som er avdekket, må løses. Det som må gjøres på kort sikt er oppsummert i ni punkter:

1. Legge til ALT-TEXT på alle bilder.  
2. Legge til bildetekst på alle bilder, tabeller og diagrammer som publiseres.
3. Unngå bruk av lenker til PDF/Word filer – publiserer heller teksten på nettsiden.  
4. Se over alle lenker og sørg for å bruke navn på lenken med formålet og i kontekst (2.4.4)  
5. Ikke publisere bilder med mye tekst. Skriv heller teksten inn på siden.
6. Se over lenkene, og sørg for at eksterne lenker åpnes i nytt vindu . 
7. Lenker til mobil og telefonnummer legges inn som lenker, så kan besøkende klikke på telefonnummer direkte.
8. Bruk riktig overskrifttyper på innhold (overskrift 1 – 6) med riktig nivå (korrekt strukturering av dokumentet – gjelder også filer). 
9. Jobb videre med innholdet og skrive godt språk (https://www.sprakradet.no/Klarsprak/)

Det er satt av IKT-investeringsmidler for 2024/2025 til å oppgradere hjemmesiden til kommunen fra samme leverandør (Acos). Universell utforming vil da bli et viktig kriterium som da SKAL følges opp ihht. WCAG 2.0 og 2.1