Tilgjengelighetserklæring for notodden.no

 • notodden.no
 • NOTODDEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 938 583 986

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NOTODDEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på notodden.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mangler alt attributes på bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden møter ikke dette kravet da det ikke finnes noen funksjon for brukere som kan gjøre denne endringen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden kan ikke navigeres kun ved bruk av tastatur. Det trengs en musepeker for å ta i bruk alle funksjoner.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilde slide på hoveddside kan ikke settes på pause, eller stoppes.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På forsiden er det et automatisk bildegalleri. Det er ikke mulig å pause, stoppe eller skjule denne funksjonen slik siden er nå.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette kravet vil løse seg så fort krav 2.1.1 blir møtt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hovedsiden skulle hatt mer info om hva dette er. Nå må man scrolle ned før man ser  teksten som introduserer Notdden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Når en bruker navigerer med tastatur, må det indikeres hvilket element på siden som er i fokus.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har fokus på universell utforming og vil tilstrebe at alt innhold som publiseres i framtiden vil være innenfor kravene.