Tilgjengelighetserklæring for Innovative Food Processing

 • Innovative Food Processing
 • NOFIMA AS, organisasjonsnummer 989 278 835
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NOFIMA AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Innovative Food Processing slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Videoene på nettsiden baserer seg på tekst men har ikke tilgjengelig synstolking for videoer. Ingen audio tilgjengelig for svaksynte eller blinde.

Innhold som bryter kravet

På hover og fokus på en del lenker benyttes kun farge for å visualisere dette. 

Innhold som bryter kravet

Kontastration på toppmeny-lenkene er på 2.07:1, skal minimum være 4,5:1. Ekspertkort industripartner-tekst har 2.47:1. Label på søkeskjema har 2.07:1. Pager-knappene på søkeside har 2.47:1. Vis søkeresultat i liste ikon har 1.8:1.

Innhold som bryter kravet

Når man åpner søkeskjema med tastatur får inputfeltet fokus men det er ingen enkel måte å lukke søket igjen etterpå. Burde være mulig å trykke på esc.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Når man åpner søkeskjema med tastatur får inputfeltet fokus men det er ingen enkel måte å lukke søket igjen etterpå. Burde være mulig å trykke på esc

Innhold som bryter kravet

Tittel på vanlig artikkelsider er H2, burde være en h1. Sørg for at logo i headeren ikke også er dette.

Innhold som bryter kravet

Relatert innhod (eks "andre matprodukter har ikke tydelig fokus/hoover markering. Lenker i artikkeltekst har ikke tydelig markering. Generelt benyttes kun farge for markering, understrek eller annen måte burde legges til i tillegg.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Noen elementer som artikkeltype (dropdown) på søkeside har norsk språk selvom engelsk er valgt som aktivt spåk


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .