Tilgjengelighetserklæring for Royalcourt.no

 • Royalcourt.no
 • DET KONGELIGE HOFF, organisasjonsnummer 971 524 545
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DET KONGELIGE HOFF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Royalcourt.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Alle bilder er satt opp med ALT-tag som gir bruker som benytter hjelpemidler et tekstlig alternativ. Det er imidlertid en svakhet at innholdet i ALT-taggen genereres automatisk basert på bildeteksten. Redaksjonen har ikke mulighet til å manipulere innholdet i ALT-taggen. Dermed blir ikke teksten ideelt tilpasset formålet og synshemmede brukere vil ikke alltid få god nok informasjon om bildet. Det kongelige hoff arbeider med kravspesifikasjon til nye nettsider og her kreves redaksjonell kontroll over ALT-tag for å kunne utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet omfatter et lite antall svært gamle filmklipp som er uten lyd og som ikke er gitt en tekstlig beskrivelse. Dette gjør det umulig for en synshemmet bruker å få et inntrykk av innholdet i filmklippene.  Vi vil utarbeide tekstlige beskrivelser og koble dem mot klippene. 

Innhold som bryter kravet

Ny video som publiseres på nettsidene blir tekstet, men mye eldre materiale er uten integrert tekst og står heller ikke i umiddelbar tilknytning til tekstalternativ. Det betyr at brukere med syns- og/eller hørselshemming ikke vil ha nytte av materialet.

All video vil bli gjennomgått med tanke på utbedring, men det vil ta tid å utbedre alle eldre filer.

Innhold som bryter kravet

Innholdet på nettsidene er kodet H1>H2>H3 etc. men det finnes brudd i hierarkiet. Dette er typisk tilfeller der det går fra H1>H4 fordi sidene settes sammen av forskjellige deler. Vår leverandør ser på muligheter for å redusere omfanget av problemet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Testing avdekket nylig problemer med tastaturnavigasjon i fotoalbum, noe som vil gjøre det tungvint for tastaturnavigatører å benytte seg av dette materialet. Vår leverandør undersøker hva problemet skyldes slik at det kan utbedres.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universell utforming spilte en rolle allerede ved utformingen av nettsidene tilbake i 2006/2007. Senere har vi ved to anledninger (i 2016 og på nytt i 2018) fått nettsidene gjennomgått av eksterne spesialister på universell utforming og utbedret svakheter de påpekte i sine rapporter.

Nå står vi overfor en stor oppgradering av alle Kongehusets nettsider og arbeider med anbudsdokumenter for dette prosjektet. Her er universell utforming et absolutt krav. Vi har knyttet til oss spesialister på universell utforming som vil følge prosessen fra begynnelse til slutt. De har gjennomgått anbudsdokumentene for å sikre at vår bestilling er i samsvar med kravene til UU, og vil senere bistå ved vurdering av innkomne tilbud og ny løsning.

Ved etableringen av oppgraderte nettsider vil redaksjonen få oppdaterte rutiner i tråd med mulighetene i den nye løsningen. Dette skal sikre at at nytt innhold publiseres i tråd med kravene til universell utforming.