Tilgjengelighetserklæring for kulturdirektoratet.no

 • kulturdirektoratet.no
 • KULTURDIREKTORATET, organisasjonsnummer 971 527 412
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KULTURDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kulturdirektoratet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Kulturrådets podkast (https://kulturdirektoratet.no/podkast) har en sesong som ikke har tekstalternativ, mens tre av fem episoder i sesong 2 har en tekstet videoversjon.

Tilgjengelige alternativ

Kulturrådets podkast (https://kulturdirektoratet.no/podkast) har en sesong som ikke har tekstalternativ, mens tre av fem episoder i sesong 2 har en tekstet videoversjon.

Innhold som bryter kravet

Animasjoner på forsiden skjuler datoen for nyhetsartikler. Dette er under utbedring.

Tilgjengelige alternativ

Datoen på artiklene finnes i selve artikkelen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er manglende muligheter for tastaturnavigering på nettstedet:

 • Synlig fokus på hele forsiden
 • Tilbake til toppen
 • Navigering i lister

Dette er under utbedring.

Innhold som bryter kravet

En felle ved bruk av TAB inn på menyen. Dette er under utbedrnig.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Engelske sider er ikke merket i koden. Dette er under utbedring.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Nettsiden har ikke mulighet for merke innhold med et annet språk. Dette er under utbedring.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kulturdirektoratets IKT-strategi sier at "all utvikling av IKT skal bygge på prinsippet om universell utforming. Kulturdirektoratet forutsetter at all digital utvikling følger kravene til EUs webdirektiv, som er innlemmet i EØS-avtalen".

Kulturdirektoratet foretar en årlig gjennomgang av om nettsidene oppfyller kravene til universell utforming av IKT og oppdaterer tilgjengelighetserklæringen, som publiseres på nettsidene.

De feil som er påvist i gjennomgangen skal og vil utbedres i løpet av første kvartal.