Tilgjengelighetserklæring for Vigilo iOS App

 • Vigilo iOS App
 • iOS / iPadOS
 • 2.6.0
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • NANNESTAD KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 950 202
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NANNESTAD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Vigilo iOS App slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vigilo sier: Kalender for fraværsregistrering er ikke tilgjengelig i landskapsmodus.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vigilo sier:  Native apper, ikke kodet i oppmerkingsspråk.

Innhold som bryter kravet

Vigilo sier: Lenker i brukergenerert innhold i fanene Nyheter og Meldinger er bare indikert med en svak fargeforskjell i forhold til øvrig tekst. Disse vil være vanskelige for alle brukere å lokalisere.

Innhold som bryter kravet

Vigilo sier: Enkelte tekstelementer som inneholder informasjon om opprettelse av innhold har for svak kontrast mot bakgrunnen, og vil være vanskelig å oppfatte for brukere med synsnedsettelser.

Innhold som bryter kravet

Vigilo sier: Enkelte tekstelementer som inneholder informasjon om opprettelse av innhold har for svak kontrast mot bakgrunnen, og vil være vanskelig å oppfatte for brukere med synsnedsettelser.

Innhold som bryter kravet

Vigilo sier: Flere ikke-tekstlige elementer har for lav kontrast mot bakgrunnen. Dette gjelder blant annet opprettelsesknapp, ikon for utvidelse av en rekke innhold samt kalenderikon i fraværsregistreringsbildet. Disse vil være vanskelige å oppfatte for brukere med synsnedsettelser

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vigilo sier:  Native apper, ikke kodet i oppmerkingsspråk.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vigilo sier:  Native apper, ikke kodet i oppmerkingsspråk.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vigilo sier: Tittel i fraværsmeldinger for skole blir ikke oversatt ved endring av språk i appen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vigilo sier: Unntatt fra kravet: Native apper, ikke kodet i oppmerkingsspråk.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vigilo sier: "Universell utforming handler om å utforme IKT-løsninger med hensyn til variasjon i funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Ved å lage en nettside som er universelt utformet når du alle målgruppene gjennom en og samme løsning.

Ulike avvik er avdekket ved hjelp av manuell og visuell inspisering, gjennomgang av kode og Contrast Checker.

Dette er en rapport som viser status på universell utforming i Vigilo app for Android som er tilgjengelig i Google play. Denne skal inn i en tilgjengelighetsrapport som alle offentlige virksomheter skal ha gjort tilgjengelig på sine nettsider innen 1.februar 2024. Rapporten tar for seg 41 lovpålagte krav til universell utforming som beskrevet i Forskrift om universell utforming av apper. Rapporten er basert på uutilsynets standard som nærmere beskriver alle pålagte krav: https://www.uutilsynet.no/wcag-standarden/wcag-20-standarden/86

Rapporten viser kun en foreløpig status på kravene og oppdateres kontinuerlig. I Vigilo jobber vi mot en universell løsning, og dette innebærer å få godkjent løsningen under kravene i WCAG."