Tilgjengelighetserklæring for Kunst kultur og Psykisk helse

 • Kunst kultur og Psykisk helse
 • BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 20 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BERGEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kunst kultur og Psykisk helse slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det ble aldri gjort. Det er over 600 items i mediabiblioteket nå, så det tar en stund å legge til tekst overalt. Det gjelder både bilder som brukes som dekorasjon og kunstverk fra ulike kunstnere i nettgalleriet. Gjester med dårlig syn får ikke med seg begge kategorier.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Leverandør har ingen forklaring på dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er i hovedsak tilrettelagt for korrekt semantisk struktur på siden, dette innebærer bl.a. bruk av overskrifter, lister og tabeller på riktig måte. Creato skal gjennomgå og validere at alt er korrekt opp mot krav i tilsynserklæring for å avdekke evt avvik.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden har ikke mye funksjonalitet som legger til rette for at flest mulige sanser kan tas i bruk for å formidle innhold på siden. For eksempel kan elementer ikke suppleres med tekst for å beskrive innhold og det er ingen voice tjenester på siden m.m.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lenkene er skilt med løpende tekst med kun farger. Dette gjør at lenkene er vanskelig å finne for brukere med dårlig syn. Av og til brukes det italics for å formidle det viktigste budskapet i teksten.

Innhold som bryter kravet i regelverket

De fleste bilder har et passende kontrastforhold, men ikke alle. Brukere med nedsatt syn kan slite med å se alle bildene ordentlig.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det kan nok gjøres i bakenden til Wordpress, men ikke som bruker. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å selektere nyheter (m.m.) med tastatur, slik at brukere som ikke bruker mus heller ikke har tilgang til store deler av nettsiden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tastaturfell oppstår i bestillingskjemaene. Dette gjør at brukere som kun bruker tastatur ikke kan endre skjemaet etter de har fylt den ut.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Denne funksjonen finnes ikke på nettsiden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tastaturnavigering fungerer dårlig på nettsiden. Det gjør at rekkefølgen ikke kan følges av brukerne som kun bruker tastatur for å navigere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tastaturnavigering fungerer dårlig på nettsiden. Det er nesten ingen synlig fokusmarkering. Dette gjør at brukere som navigerer med tastatur kan slite med å orientere seg og identifisere innhold.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Visuelle ledetekster er kun delvis i samsvar med kodet innhold. Her må det gjøres en kombinasjon av redaksjonelt arbeid og oppdatering i kode.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Språkkode til nettsiden er satt til bokmål, men det er noen steder (for eksempel i skjemaene) der det er brukt engelsk.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen feilmeldinger er på norsk og noen på engelsk. Dette kan gi vanskeligheter med språkkoden og i tillegg får de som ikke forstår engelsk ikke med seg feilmeldingen. Obligatoriske felter er kun merket med en rød stjerne. Dette gjør at brukere som sliter med syn, muligens ikke får med seg at feltet er obligatorisk.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke alle inputfelt har tekst. Det er ingen tekstlig markering av obligatoriske felter (kun en rød stjerne).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Begge skjemaene på nettsiden har kvitteringsutsending til den som bestiller. Det ligger ikke inne funksjon for å angre bestilling.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Siden har i hovedsak korrekt semantisk koding etter W3C standarden, og følger retningslinjer for god struktur. Det kan imidlertid være avvik som følge av bruk av bl.a. tilleggsprogram. Creato må gå igjennom og avdekke eventuelle avvik.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I hovedsak skal struktur for dette være ok, det vil imidlertid være behov for noe gjennomgang for å ettergå at alt er ok. I noen tilfeller kan det også være behov for noe redaksjonelt arbeid som følge av tekst som er limt inn i artikler uten å være vasket for uønsket kode. Creato undersøker dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er behov for oppdateringer, spesielt i forhold til statusbeskjeder som står på engelsk.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Leverandør har ikke skrevet noe her.