Tilgjengelighetserklæring for meraker.kommune.no

 • meraker.kommune.no
 • MERÅKER KOMMUNE, organisasjonsnummer 835 231 712
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MERÅKER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på meraker.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er innhold på nettsiden som ikke oppfyller kravet i regelverket:

Ikke alle bilder har tekstalternativ.

Dette påvirker brukere som benytter seg av skjermleser, da de ikke får lik tilgang på informasjon som andre brukere som ikke bruker skjermleser.

Det jobbes med å rette dette. 

Innhold som bryter kravet

Det er innhold på nettsiden som ikke oppfyller kravet i regelverket:

Enkelte skjema ligger som ikke-interaktive PDF-filer. Dette gjør at noen av skjemaene ikke er tilgjengelige for alle brukerne.

Det jobbes med å rette dette. 

Innhold som bryter kravet

Det er innhold på nettsiden som ikke oppfyller kravet i regelverket:

Ikke-tekstlig innhold i form av bilder kan ha mangler i forhold til kravene for kontrast.

Det jobbes med å rette dette. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er innhold på nettsiden som ikke oppfyller kravet i regelverket:

Nettsiden har denne funksjonen men det er ikke alltid at denne fungerer. 

Det er enda uklart hvorfor dette oppstår, men det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Det er innhold på nettsiden som ikke oppfyller kravet i regelverket:

Noen av lenketekstene er ikke utfyllende nok og gjør det derfor vanskelig for brukere å vite hvor lenken fører. 

Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Det er innhold på nettsiden som ikke oppfyller kravet i regelverket:

Se 2.4.4.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er innhold på nettsiden som ikke oppfyller kravet i regelverket:

Flere av skjemaene på nettsiden ligger som ikke-interaktive PDF format. 

Dette gjør det vanskelig for brukere som bruker skjermleser eller tastatur for å navigere å lese av skjemaet. 

Identifikasjon av feil fungerer ikke i alle skjemaelementene.

Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Det er innhold på nettsiden som ikke oppfyller kravet i regelverket:

Se 3.3.1.

Innhold som bryter kravet

Det er innhold på nettsiden som ikke oppfyller kravet i regelverket:

Se 3.3.1.

Innhold som bryter kravet

Det er innhold på nettsiden som ikke oppfyller kravet i regelverket:

Se 3.3.1.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er opptatt av å opprettholde og utvikle et nettsted som er tilgjengelig for alle, og jobber kontinuerlig og målrettet med universell utforming av løsningen.
Vi fokuserer på å rette feil og mangler opp mot WCAG-kravene, samtidig som vi jobber med å sikre at universell utforming er en sentral del av nyutviklingen.