Tilgjengelighetserklæring for arbeidsplassen.no

 • arbeidsplassen.no
 • ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN, organisasjonsnummer 889 640 782

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på arbeidsplassen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

En del ikoner er ikke kodet riktig. Noen skaper støy for skjermleser, noen må endres for å tydeliggjøre mening, som kalenderbilde i oversikt over jobbtreff. 

Tilgjengelige alternativ

Info i kalendersymboler vises også i tekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

/jobbtreff: "2 objekter Bitastad AS"
/jobbtreff/hvordan-delta: Overskrift nivå 2, 2 objekter, Hvordan fungerer det?

Lenker er stilet som knapp

Innhold som bryter kravet i regelverket

https://arbeidsplassen.nav.no/arbeidsgivertjenester har 5 pdf-dokumenter med masse skjermbilder. Disse viser i detalj hvordan arbeidsgiver skal delegere rettigheter i Altinn. Disse er hjelpsom informasjon til funksjonalitet som ligger utenfor arbeidsplassen.no men som kan være avgjørende for å få tilgang til tjenestene på Arbeidsplassen.no

Vi planlegger å lage enklere tekst-beskrivelser i tillegg.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bruker blir automatisk logget ut etter 30 minutter uten mulighet for å forlenge sin innloggede tid. Årsaken til dette er at løsningen ble utviklet når dette var standardisert i hele organisasjonen.

Overgang til nytt system som støtter token-refresh slik at brukeren kan selv hente nytt token for å forbli innlogget jobbes med, men det vil ta tid.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden scroller ikke automatisk når typeaheads lister opp mange alternativer som går utenfor skjermen. Brukere som kun bruker tastatur ser derfor ikke alle alternativene.

Kravet er ikke oppfylt da det jobbes med å implementere denne funksjonaliteten slik at den fungerer i alle nettlesere.

 

Innhold som bryter kravet i regelverket

arbeidsplassen.no/bedrift: 
Oversikt over jobbtreff er ikke riktig kodet, det som ser ut som overskrift er ikke det samme som navnet på objektet, hvert jobbtreff kan ikke åpnes med stemmestyring.
 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Når man har logget inn er nav-bar forskjellig på https://arbeidsplassen.nav.no/ og https://arbeidsplassen.nav.no/cv

Tilgjengelige alternativ

Elementene er tilgjengelige, men ikke like.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Det er flere feil i CV og jobbtreff. 

/jobbtreff og /jobbtreff/bedrift - feiler da den grå overskriften "Jobbtreff" må flyttes inn i <main> (Ensures all page content is contained by landmarks)
https://arbeidsplassen.dev.nav.no/jobbtreff/bedrift/5e50b418-cbfc-4195-9a3d-f1e6e76a13f3 - List element has direct children that are not allowed: div

/cv - inneholder mange feil. Mye skyldes sikkert det samme. Bla "Invalid ARIA attribute value: aria-controls="panel-delingAvCv"", "dl element has direct children that are not allowed: div > div", "Description list item does not have a <dl> parent element"


superrask søknad: registrering av ny stilling, aria-invalid har ikke riktig verdi. 
Overskriftsnivå mangler et nivå på godkjenn/avslå søknader for arbeidsgiver
 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Oppretting av Jobbtreff (for bedrift) har en hjelpe "?"-knapp med en pop up som mangler aria.

CV mangler role="alert" på alle valideringsfeil.

personinnstillinger - meldinger som kommer opp leses ikke av skjermleser. 

minside-eures - Feilmeldinger leses ikke opp og har ingen aria tags (F.eks. "Du må velge minst et felt")

superrask søknad/bedrift mangler role=alert på feilmeldinger


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .