Tilgjengelighetserklæring for arbeidsplassen.no

 • arbeidsplassen.no
 • ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN, organisasjonsnummer 889 640 782
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på arbeidsplassen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Dersom du deler CV med EURES vises lenke til å endre valg stilet som en knapp.

Tilgjengelige alternativ

Knappen fører deg til siden der du kan endre valg, men skulle vært en lenke.

Innhold som bryter kravet

Navigasjon mellom menyvalg og mulighet til å endre de forskjellige elementene i CV følger ikke beste standard, kombinasjon av tabulator og piltaster må brukes for å komme seg rundt.

Tilgjengelige alternativ

Alt er tilgjengelig med tastatur.

Innhold som bryter kravet

Dele CV med EURES - knappene under "Hvilket innhold vil du dele": I stående posisjon forsvinner noe av knappen "Se hva du ønsker å dele", den ligger ved siden av knappen "Velg alle kategorier", men bør flyttes under.

Innhold som bryter kravet

CV-deling med EURES: Knapp for å se hva jeg deler kuttes så ikke lesbart hva som står på den, men den kan trykkes på.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Siden kan bli navigert med tabulering, men skjermleser er mulig ikke helt oppnådd. CV-deling med EURES: Avhukingsknappene for "Hvilket innhold vil du dele" nås ikke med Voiceover-rotoren 

Innhold som bryter kravet

Fokus CV feiler: 

1. Klarer ikke å fokusere på datovelgerknapp i datovelger 
2. Mangler fokus på Hotjar-lenke nederst på siden 
 

 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Når man har logget inn er nav-bar forskjellig på https://arbeidsplassen.nav.no/ og https://arbeidsplassen.nav.no/cv

CV skal oppdateres.

Tilgjengelige alternativ

Elementene er tilgjengelige, men ikke like.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

samtykker og innstillinger: Element “meta” is missing one or more of the following attributes: “content”, “property”. 

min side: Element “meta” is missing one or more of the following attributes: “content”, “property”.

Innhold som bryter kravet

CV: Mangler role="alert" på alle valideringsfeil 

CV-deling med EURES: Burde ha role="status" på Warning-banner som fremkommer ved valg under "Hvilket innhold vil du dele" 

Opprette ny stillingsannonse: Skjermleser leser ikke opp valideringsfeilmelding "Du må lage en overskrift for annonsen" i steg "Om stillingen".
Skjermleser leser kun opp de 11 første valideringsfeilmeldingene i steg "Publisering". Alle etterfølgende valideringsfeilmeldinger blir ikke lest opp


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .