Tilgjengelighetserklæring for vilbli.no

 • vilbli.no
 • VIGO IKS, organisasjonsnummer 998 283 914

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VIGO IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på vilbli.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke tekstalternativ til illustrasjonsbilder, svarknapper og diagram i interessespørsmålene. Vi jobber med en løsning på dette i prosessen med ny nettside (lanseres i løpet av 2023).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lenkene til utdanningsprogrammene og lenkene i footer på forsiden mangler understreking/fargeendring. Vi jobber med en løsning på dette i prosessen med ny nettside (lanseres i løpet av 2023).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravet til god kontrast mellom tekst/innholdselementer og bakgrunn. Vi jobber med en løsning på dette i prosessen med ny nettside (lanseres i løpet av 2023).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkefelt har for dårlig konstrast. Dette skal utbedres i arbeidet med ny nettside (lanseres i løpet av 2023).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ekstra innhold som kommer til ved mouseover kan ikke forkastes ved tastaturnavigering. Vi jobber med en løsning på dette i prosessen med ny nettside (lanseres i løpet av 2023).

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte innholdselementer er ikke navigerbare med tastatur. Vi jobber med en løsning på dette i prosessen med ny nettside (lanseres i løpet av 2023).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Når man har markert et menypunkt kan ikke brukeren scrolle på siden ved å bruke piltastene. 

Det er ikke mulig med tastaturnavigering i noe av innholdet i strukturkartene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å navigere mellom radioknappene i quizen. Vi jobber med en løsning på dette i prosessen med ny nettside (lanseres i løpet av 2023).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi mangler fokusmarkering ved tastaturnavigering i søket. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke konsekvent ikon-markering av PDF dokumenter.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

W3C sin kodevalidator finner feil i koden på sidene for beskrivelse av utdanningsprogrammene. Dette påvirker innholdet for de som brukar hjelpemiddelteknologi. Vi jobber med en løsning på dette i prosessen med ny nettside (lanseres i løpet av 2023).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søket viser ikke antall søketreff. Vi jobber med en løsning på dette i prosessen med ny nettside (lanseres i løpet av 2023).


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .