Tilgjengelighetserklæring for brakar.no

 • brakar.no
 • BRAKAR AS, organisasjonsnummer 995 082 454
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BRAKAR AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på brakar.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere elementer som ikke følger kravet om alternativ til ikke tekstlig innhold. Dette gjelder bla. rutetabeller i PDF, og bilde av linjekart. Det er bilder på siden for Brakar fleks som inneholder tekst i bilde.

Dette fører til at brukere som er avhengig av assistert teknologi som skjermleser ikke kan oppfatte innholdet.

Noen av elementene her har andre tilgjengelige alternativ. 

Innhold som bryter kravet

Videoer som blir brukt på nettsiden, har ikke et separat lydspor for synstolkning, da den nåværende avspillingsløsningen (youtube.com) ikke støtter mer enn ett lydspor. Dette kan føre til at brukere som er avhengige av synstolkning, i noen tilfeller ikke vil kunne forstå hele innholdet i videoene.Bruken av video for å formidle informasjon er begrenset på nettsidene til Brakar. 

Når video brukes, skjer dette som oftest i sammenheng med en beskrivende tekst. Dette sikrer at brukeren likevel vil kunne forstå sammenhengen mellom det tekstuelle innholdet og videoinnholdet.

Tilgjengelige alternativ

Når video brukes, skjer dette som oftest i sammenheng med en beskrivende tekst. Dette sikrer at brukeren likevel vil kunne forstå sammenhengen mellom det tekstuelle innholdet og videoinnholdet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen forekomster der innhold blir presentert som lister uten at det er kodet som liste-elementer i HTML. Det finnes noen forekomster hvor overskrift-elementer (som H1, H2 osv) er blitt brukt rent dekorativt for å gjøre tekst større og fetere. Det finnes noen forekomster av form elementer som ikke er gruppert med form lable. Det finnes forekomster av knapper som er tomme.

Dette fører til at brukere som er avhengig av assistert teknologi som feks skjermleser kan ha problemer med oppfatte releasjoner mellom innhold.

Innhold som bryter kravet

Linjekart benytter delvis farger for å skille mellom soner.

Dette kan føre til at brukere med nedsatt syn eller fargeblindhet kan få problemer med å tolke og forstå helheten i innholdet som blir presentert.

D

Tilgjengelige alternativ

Bruker kan benytte reiseplanlegger eller rutetabeller på siden for å finne ut hvor busser går.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte elementer som inneholder bilder av tekst, eksempelvis linjekart og illustrasjonskart på siden https://brakar.no/fleks/

Dette fører til at brukere som er avhengig av assistert teknologi som skjermleser ikke kan oppfatte innholdet.

Noen av elementene har alternativt innhold som er universelt utformet.

Tilgjengelige alternativ

Informasjon om hvor busser går kan finnes i reiseplanlegger og i rutetabeller. Brakar Fleks-siden inneholder også tekst som forklarer tilbudet og hvor busser kjører.

Innhold som bryter kravet

Enkelte elementer bryter med kravet til kontrast for ikke-tekstlig innhold, dette gjelder hovedsaklig bilder som har alternativ tekst tilgjengelig. Men det finnes også forekomster hvor alternativer ikke er tilgjengelig, som for eksempel linjekart som er levert av tredjepart.

Dette kan føre til at brukere med nedsatt syn eller fargeblindhet ikke oppfatter innhold i ikke-tekslige elementer.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å hoppe over større blokker på noen av sidene som er testet.

Dette fører til at brukere må navigere gjennom store blokker med innhold og gjøre navigering vanskeligere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Rapport

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .