Tilgjengelighetserklæring for helseplattformen.no

  • helseplattformen.no
  • HELSEPLATTFORMEN AS, organisasjonsnummer 922 307 814
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSEPLATTFORMEN AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på helseplattformen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Her er det uregelmessigheter igjennom sidene, noen sider følger kravene og andre ikke. Brukere med synshemminger kan derfor ikke oppfatte alt innhold.

Innhold som bryter kravet

Enkelte av sidene våre følger ikke kravene. Brukere med synshemminger kan ikke oppfatte alt innhold. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte av sidene våre følger ikke kravene. Vi har videoinnhold på nettstedet vårt som ikke er tekstet. 

Innhold som bryter kravet

Her er det uregelmessigheter igjennom sidene, noen sider følger kravene og andre ikke. Noen tabeller mangler titler. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Enkelte av sidene våre følger ikke kravene. Vi har noen enkeltsider med engelsk språk der sidene ikke er kodet riktig. Brukere som benytter brukeragenter og hjelpemiddelteknologi kan oppleve at noe innhold ikke blir presentert i samsvar med språkreglene for det aktuelle språket. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Feil med *Duplicate ID empty string. Bad value “button” for attribute role on element h3. *Enkelte duplikate id-er, og id-tag som er blanke. *h2 child of span, duplicate empty ID.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

helseplattformen.no er en del av Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP). Mer informasjon om FNSP:

https://spesialisthelsetjenesten.no/felles-nettlosning-for-spesialisthe

I FNSP deler vi felles strategier og policyer for nettarbeidet:

https://fellesinnhold.hn.nhn.no/verktoy-og-felles-kommunikasjon.
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre den tekniske løsningen og det redaksjonelle innholdet.

I løpet av 2023 bytter FNSP publiseringsløsning, og våren 2023 blir helseplattformen.no flyttet til ny løsning. Det vil styrke arbeidet med universell utforming. Les mer om dette prosjektet her: https://fellesinnhold.hn.nhn.no/blogg/