Tilgjengelighetserklæring for developer.entur.org

 • developer.entur.org
 • ENTUR AS, organisasjonsnummer 917 422 575

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 28 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ENTUR AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på developer.entur.org slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Manglende eller lite utfyllende tekstlig forklaring (alt-tekster) av illustrasjonsbilder, grafikk og ikoner gjennomgående på nettsiden.
Skjermleserbrukere vil derfor ikke få en beskrivelse av hva de inneholder.

Flere SVGer er ikke korrekt markert i HTML-koden, og derfor vil den ikke tolkes som et bilde av skjermleserbrukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte sider hopper over overskriftsnivåene i hierarkiet.
Noen av sidene våres bruker ulike overskriftsnivåer for titler. Disse feilene gjør det vanskelig for skjermleserbrukere å orientere og navigere seg.

Flere lister er ikke definert semantisk korrekt i HTML-koden og vil derfor være vanskeligere å tolke for skjermlesebrukere.

Enkelte sider har lister som kun presenterer ett element, dette kan være forvirrende for skjermleserbrukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Sider som inneholder endringslogger har en forvirrende rekkefølge for skjermleserverktøy, som kan føre til misforståelser.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Siden er ikke optimalisert for små skjermer som gjør det vanskelig å navigere og potensielt gjøre det vanskelig å få med seg all innhold. Dette gjelder horisontalt og vertikal visning.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Manglende autoutfylling-funksjonalitet i de fleste input-feltene. Det gjør det vanskelig for personer med nedsatt kognisjon, som f.eks hukommelsesvansker, nedsatt konsentrasjonsevne, dysleksi og motorikk å få presentert formålet med skjemaet eller skjemaelementet med en gang.

Noen ikoner blir lest opp som “image“ i skjermleserverktøyet eller mangler alt-tekst. Derfor vil ikke skjermleserbrukere ikke få mulighet til å identifisere formålet med ikonet eller hvilke kontekst de forskjellige elementene brukes til i samsvar med skjemafeltet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På flere sider kan man finne tags som brukes for å kategorisere eller organisere elementer ved hjelp av nøkkelord. I taggene bruker man ikoner som ikke har nok kontraster fra bakgrunnsfargene. Derfor oppfyller vi ikke kontrastkravet, og det gjør det vanskelig for brukere med nedsatt syn eller fargeblindhet å tyde taggene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det oppstår problemer med den grafiske utformingen, man mister innhold og funksjonaliteter på mange sider hvis man forstørrer tekststørrelsene med 200%.
Flere sider som presenterer kodesnutter og tabeller kuttes på vanlig skalering, og ved skalering blir det verre og man mister flere elementer på siden. Feilen vil gå utover brukere med moderat nedsatt syn.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere steder blir det brukt diagrammer som forklarer flyt visuelt (piler, bokser og farger) som også innneholder tekst, men mangler beskrivende alt-tekster. Vanskelig for skjermleserbrukere og svaksynte å få med seg innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Sidene er ikke optimalisert for små skjermer, det kan derfor være vanskelig å navigere og få med seg innhold. Uansett orientering (horisontal og vertikal).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravet til god kontrast mellom visuelle dekorasjoner, skjemaelementer og bakgrunn. Dette kan gjøre det vanskelig for svaksynte brukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På flere steder finner man tekst som kun er lesbar/synlig ved fokus med musepeker. Dette kan gjøre det vanskelig å oppfatte innhold for: personer med nedsatt syn som bruker skjermforstørrer, nedsatt kognisjon og nedsatt håndfunksjon.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte komponenter som fungerer for filtreringer kan oppleves med en ekstra fokusmarkering ved tastaturanavigasjon for brukere med nedsatt motorikk og uten mus. Lite synlig fokusmarkering, eller så legger markeringen seg over tekstene. Dette gjør at det kan være vanskelig å se hvor man har fokus.

Flere av sidene er heller ikke mulig å scrolle med piltaster. Som gjør det vanskelig for brukere med lite motorikk å betjene sidene.

Enkelte skjemaelementer kan ikke nås med tab-navigeringen. Dette gjør at man ikke utføre handlingen hvis man bare bruker tasturnavigasjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Toppmenyen har en knapp for å hoppe til hovedinnholdet på siden, men dette krever 7 trykk på tab når kravet er maks 3 trykk. Dette vil gå utover brukere som bruker tasturnavigasjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere sider mangler beskrivende sidetitler og vil derfor ikke umiddelbart gi brukerne en forståelse for hva siden inneholder. Dette vil spesielt gå utover brukere med nedsatt syn, nedsatt kognisjon eller motorikklesevansker som bruker skjermleserverktøy.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden mangler muligheten til å navigere sekvensielt med piltastene.
Det vil gå utover brukere som bruker skjermleseverktøy.

Ved innlastning av søkeresultater lander ikke fokus på teksten om at det lastes inn noe. Dette gjør at brukere som bruker skjermleserverktøy ikke vil få informasjon om at søkeresultatene er klare ennå med mindre de leter seg frem på sidemenyen med fokusbytte.

I skjermleserverktøy får man opp en lenke til en ekstern side (systemstatus for entur tjenester) som ikke er mulig å navigere til uten skjermleserverktøy. Dette er en kjent feil som jobbes med å utbedre. Dette kan skape forvirringer for skjermleserbrukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere lenker har ikke tekst som godt nok beskriver lenkemålet, som gjør at alle brukerene ikke vet sikkert hvor lenken sender brukeren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hovedmenyen er den eneste måten å navigere til de aller fleste sidene våre. Brukerne våre har derfor ikke mulighet til å velge mellom ulike måter å navigere på.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I endringsloggene på tvers av siden er det flere steder hvor headingen til en endring blir repetert, dette gjør det forrvirende for skjermleserbrukere å navigere og forstå innholdet på siden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen fokusmarkeringer kan være vanskelig å se, mens av og til mangler fokusmarkeringen helt. Dette fører til at brukere som navigerer med tastatur ikke vil kunne se at fokus er på disse elementene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På nettsiden er det ikke alltid at ledeteksten til en lenke starter med det samme ordet som er visuelt synlig på siden. Som gjør det forvirrende for skjermleserbrukere.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hele siden er på Engelsk, men ved bruk av adresser og egennavn så er det brukt en del norske ord, som ikke har riktig språkode i HTML-koden. Dette vil gå utover brukere med skjermleserverktøy som vil lese disse norske ordene med engelsk uttale.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ved bruk av filtrerings sjekkbokser blir ikke brukeren informert om at innholdet endres. Dette kan være forvirrende for skjermleserbrukere og gjøre det vanskelig å oppfatte innhold.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Når man er på hovedsiden så heter menypunktet “Partner“, men går man inn på en av sidene så har menypunktet byttet navn til “Partner Services. Dette kan gjør at navigasjonen kan oppleves som inkonsekvent.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes obligatoriske skjemaelementer som ikke er markert som obligatorisk, ved innsendelse av skjemaet med et tomt obligatorisk felt vil det komme en feilmelding som identifiserer skjemaelementet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har et felt for e-post som ved feilvalidering ikke gir noe forklaring på hva som er riktig måte å skrive e-postadressen på. Dette gjør det vanskelig å vite hva man gjorde feil og hvordan man kan rette den.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Koden på nettsiden er ikke kodet semantisk riktig i HTML og har duplikater av ID-er. Dette vil påvirke brukerne som bruker skjermleserverktøy som skal fremstille innholdet riktig.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I noen skjemaer er ikke skjemaelementet knyttet til en gruppe, dette gjør at skjermelserbrukere ikke får kontekst for valget de gjør i skjemaet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I søkefeltet på sidemenyen så mangler brukeren en slags feilmelding om at et tomt søkeresultat ikke resulterer i noe - eller at antall søkeresultatet har blitt funnet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Entur har rundt ti nettløsninger som retter seg mot eksterne brukere og som er underlagt krav om universell utforming (UU). Dette er hovedsakelig løsninger og tjenester som er direkte eller indirekte knyttet til reisesøk, informasjon, reiseplanlegging, billettkjøp og betaling. Entur ikke er ansvarlig for selve reisen, dvs. for stoppesteder, ombordstigning, kjøretøyet, forsinkelser med mer.

Entur har et samfunnsansvar knyttet til at det skal være enkelt å velge kollektivt, og UU har høy prioritet hos oss. Det er en viktig designbeslutning å inkludere alle, ikke bare fordi vi må på grunn av lovkrav, men fordi det er det riktige å gjøre med tanke på inkludering og likestilling. Det skal være enkelt for alle å søke opp en reise, bestille og betale en billett selvbetjent i våre nettløsninger.

UU er en integrert del av arbeidsprosessene til våre utviklingsteam. For å sikre dette tilrettelegger vi for kontinuerlig kompetansebygging og erfaringsutveksling om temaet. I tillegg strekker vi oss etter at all ny funksjonalitet er designet og utviklet etter prinsipper for universell utforming. Vi gjør også jevnlig brukertester med ulike brukergrupper for å sikre at vi hensyntar ulike behov.

Hos Entur er det enkelte team ansvarlig for at de digitale produktene de lager oppfyller krav til universell utforming. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om våre nettløsninger på tilbakemelding@entur.org