Tilgjengelighetserklæring for Flatanger kommune innbyggerportal

 • Flatanger kommune innbyggerportal
 • FLATANGER KOMMUNE, organisasjonsnummer 845 153 272
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FLATANGER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Flatanger kommune innbyggerportal slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er forekomster av bilder uten tekstalternativ på nettstedet, dette er et brudd på krav 1.1.1 og kan påvirke brukere med nedsatt syn. Vi jobber med å korrigere dette fortløpende. 

Innhold som bryter kravet

Det er forekomster av tomme overskrifter på nettstedet. Det finnes også forekomster av tomme beholderelement. Dette er et brudd på krav 1.3.1 og kan påvirke brukere med nedsatt syn. Vi jobber med å rette dette så raskt som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes forekomster av tekst som ikke tilfredsstiller krav til konrast ihht kriterie 1.4.3. Dette kan påvirke brukere med nedsatt syn. Vi jobber med å rette dette så snart som mulig.

Innhold som bryter kravet

Det finnes forekomster av tekst som ikke lar seg endre uten at det bryter med krav 1.4.4. Vi jobber med å korrigere dette så raskt som mulig.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke testet kontrast på ikke-tekstlig innhold ihht krav 1.4.11

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har forekomster lenker som mangler tekstalternativ. Dette bryter med krav 2.4.4 og kan påvirke brukere med nedsatt syn. Vi jobber med å rette dette så snart som mulig.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har forekomster av element-id som ikke er unike. Dette gjelder oppbygging av menyer og kalender. Leverandør av nettsidene jobber med å rette dette så snart som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Det er forekomster av innebygde rammer som mangler tekstalternativ på nettstedet. Dette gjelder eksterne videoer som er satt inn med innbyggingskode. Disse mangler tittel/tekstalternativ, dette kan påvirke bruksopplevelse og forståelse for brukere som er avhengig av skjermleser på grunn av nedsatt syn. Vi jobber med å rette dette så snart som mulig.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .