Tilgjengelighetserklæring for Klima Østfold

 • Klima Østfold
 • ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 930 580 694
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Klima Østfold slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte bilder mangler beskrivende alt-tekster, disse har ikke blitt utfylt, dette medfører at brukere som ikke får vist bilder mangler informasjon om hva bildet viser.

Innhold som bryter kravet

Video på nettsiden mangler et alternativ, dette er ikke lagt inn eller konfigurert på nettsiden, brukere som ikke får sett videoen eller hørt lyden får dermed ikke med seg innholdet i videoen.

Innhold som bryter kravet

Video på nettsiden mangler teksting, dette har ikke blitt satt opp og brukere som ikke hører innholdet i videoen vil dermed ikke få med seg hva som sies.

Innhold som bryter kravet

Enkelte undersider mangler tilstrekkelige overskrifter, og rekkefølgen er ikke alltid konsekvent. Konsekvensen er at enkelte brukere kan miste oversikten, eller misforstå handlinger som kan utføres.

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder på nettsiden (noen overskrifter, arrangementsbilder etc.) er det bilder som har tekst på seg. Brukere som ikke ser bilder får ikke med seg hva som står på bildene, og mister således noe av konteksten. 

Innhold som bryter kravet

Undermenyene på nettsiden havner over annet innhold, og kan ikke lukkes kun ved hjelp av tastaturet. Dette gjør at brukere som benytter seg av tastatur o.l. ikke kan lukke undermenyene. Det funker heller ikke å åpne undermenyene med tastaturet. All den tid de ikke får åpnet undermenyene med tastaturet (som er en mangel i seg selv) er det ikke mye til bryderi, men likevel skal det være mulig for å unngå å skape forvirring.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte menypunkter (for å vise undermenyer) fungerer ikke, dette gjør at brukere som kun benytter tastatur ikke får med seg hva teksten på de ulike undermenypunktene er for noe, som skaper vanskeligheter med å navigere skikkelig.

Innhold som bryter kravet

Enkelte bildekaruseller har ikke mulighet for å stoppe/pause karusellen. Dette gjør at personer som har behov for å se lenger på et bilde ikke får gjort dette uten å vente til det kommer på nytt. Dette skaper en tungvint brukeropplevelse. 

Innhold som bryter kravet

Det er en lenke for å skippe til innhold, men den er ikke blant de tre første tab-mulighetene. Dette gjør at brukere som benytter seg av tastaturnavigasjon o.l. ikke får hoppet over gjentakende innhold på nettsiden, som gjør selve navigeringen og bruken unødvendig tungvint. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenker som inneholder bilder mangler skikkelige lenketekster. Dette skaper usikkerhet og forvirring hos brukerne, spesielt de som ikke ser selve bildene.

Innhold som bryter kravet

Det er noen steder hvor rekkefølgen på overskriftene ikke er konsekvent, dette kan skape utfordringer for skjermlesere etc.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

For å endre på dette vil det kreve store systeminngrep som er komplekse og vanskelige å få til. Rekkefølgen er ikke konsekvent siden ulike sider inneholder ulikt antall forskjellige overskrifter, så når f.eks. footeren har en h4-overskrift vil ikke alltid denne være konsekvent, og utgjøre en feil. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenker får ikke synlig fokus, dette gjør det vanskelig for brukere av tastaturnavigasjon å forstå hvilke lenker som er aktive, som skaper forvirring.

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenker/knapper på nettsiden mangler skikkelige lenketekster. Dette kan skape usikkerhet og misforståelser vedr. hvor man havner eller hva en knapp gjør for noe.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Koden er mangelfull på mange områder, ref. HTML-validering. Dette kan skape utfordringer mtp. skjermlesere etc.

Innhold som bryter kravet

Søkefeltetknappen mangler labels, og enkelte lenker mangler labels. Dette kan skape forvirring/usikkerhet vedr. hva de forskjellige elementene gjør av handlinger.

Innhold som bryter kravet

Statusbeskjeder mangler / eller mangler tilstrekkelig merking, f.eks. når man gjennomfører søk (at søket pågår, antall resultater), når skjema har feil eller når skjema er sendt inn. Dette kan skape forvirring og usikkerhet hos brukere om hva som foregår.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Status er basert på gjennomgang i starten av november 2023. Arbeidet med å optimalisere nettsiden vil foregå kontinuerlig fremover, og denne tilgjengelighetserklæringen vil bli oppdatert.