Tilgjengelighetserklæring for Kristiansund KommuneTV

 • Kristiansund KommuneTV
 • KRISTIANSUND KOMMUNE, organisasjonsnummer 991 891 919
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KRISTIANSUND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kristiansund KommuneTV slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Leverandør
Kommune-logoene på nettsiden mangler alternativ tekst, det samme gjør profilsymbol og søke-symbol i topplinjen, indikatorene for å bla frem og tilbake i videoene, og avspillingsindikatorene ved mouseover. RSS ikonet, og Smiley ikonet med sider hvor nettsiden ikke fant filmer mangler også bildetekst. 

Disse bruddene gjør at brukere med nedsatt eller fraværende syn vil få problemer med å vite innholdet disse elementene presenterer, og dermed ha vansker med å bruke funksjonaliteten knyttet til dem. 

Innhold som bryter kravet

Innhold som bryter kravet

Mange av de publiserte videoene på KommuneTV har ikke teksting, som gjør det vanskeligere eller umulig for personer med nedsatt hørsel å få vite meningsinnholdet i videoene. 

Leverandør
Vi tester ut AI-generert automatisk teksting fra leverandør, foreløpig er denne tekstingen vurdert som for dårlig. Vi tester den fortsatt, men vi kommer ikke til å bruke den hvis den ikke forbedres. Vi håper leverandør kommer med en bedre løsning for automatisk teksting. 

Innholdsprodusenter
Det blir en uforholdsmessig stor byrde for virksomheten at vi selv må legge på teksting selv i ettertid. Lovverket sier at vi skal fjerne video som ikke er tekstet et 14 dager, men vi har valgt å ikke slette på grunn av hensynet til meroffentlighet.

Innhold som bryter kravet

Innhold som bryter kravet

Mange av de publiserte videoene på KommuneTV har ikke teksting, som gjør det vanskeligere eller umulig for personer med nedsatt hørsel å få vite meningsinnholdet i videoene. 

Leverandør
Vi tester ut AI-generert automatisk teksting fra leverandør, foreløpig er denne tekstingen vurdert som for dårlig. Vi tester den fortsatt, men vi kommer ikke til å bruke den hvis den ikke forbedres. Vi håper leverandør kommer med en bedre løsning for automatisk teksting. 

Innholdsprodusenter
Det blir en uforholdsmessig stor byrde for virksomheten at vi selv må legge på teksting selv i ettertid. Lovverket sier at vi skal fjerne video som ikke er tekstet et 14 dager, men vi har valgt å ikke slette på grunn av hensynet til meroffentlighet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Leverandør og innholdsprodusenter
Videoene på KommuneTV består at livestream-opptak fra bystyremøtene. De omfatter opptak av flere kamera, der møter kan vare flere timer. 

Vi har ikke ressurser eller personell til at noen kan gå gjennom hver av disse opptakene og føye til nødvendige lydklipp. Siden dette er et offentlig møte med klare kjøreregler vil i utgangspunktet alt som har verdi for seeren bli sagt av ordfører/talersol og dermed bli fanget på film. 

Unntaket er ved presentasjoner som inneholder informasjon som presentatøren ikke gjengir, eller hvis det skjer uhell i salen. 

Editor til kommuneTV er heller ikke egnet for å legge inn synstolkning på dette tidspunktet. 

Innhold som bryter kravet

Leverandør

I kalendervisning Kristiansund KommuneTV viser aktiv dato grønn tekst på grønn bakgrunn.
Denne har en kontrast på 3,1:1, som bryter med AA-kravet på vanlig tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Leverandør
I kalendersiden får du ikke valgt "Neste måned" eller "Forrige måned".

Innhold som bryter kravet

Leverandør
Når du velger video, viser ikke sidetittel navnet på videoen.

Innhold som bryter kravet

Leverandør

Nettsidens GDPR informasjon inneholder to lenker som ikke er beskrivende, og info om informasjonskapsler inneholder en lenke. Det gjør at en bruker som får lenkene på en side listet opp vil ha problemer med å vite lenkenes mål og funksjon. 

Innhold som bryter kravet

Innholdsprodusenter
Det er merket med H1, H3 og H5 på forsiden og H2 og H4 mangler.
Dette er valg som kan endres av innholdsprodusenter.

Innhold som bryter kravet

Leverandør
Det er synlig fokus på toppmeny, men når vi kommer til videoene mangler synlig fokus på de to første og svakt fokus på de neste videoene.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle feil er meldt inn til utvikler, alle innholdsfeil er meldt inn til innholdsansvarlig for nettsiden.

Vi tester ut automatisk teksting av alle fremtidige sendinger på KommuneTV. Første test var bystyremøtet 20. januar 2023, og testingen vil foregå helt til den innkjøpte tekstingsmengden er brukt opp. Alle nye filmer som blir liggende i mer enn 14 dager vil bli tekstet av den automatiske løsningen, så lenge den automatiske tekstingen fungerer. Når vi har evaluert om tekstingen er godt nokk til å oppnå sitt formål vurderer vi om det skal fortsette eller om andre tiltak er nødvendige. Første inntrykk av tekstingen var at den ikke var tilfretsstillende, men den er blitt en del bedre i det siste, vi fortsetter derfor tekstingen for å få vurdert muligheten tilstrekkelig.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber med universell utforming på IKTOrkide sine sider her:
https://www.iktorkide.no/uu/hvordan-vi-jobber-med-universell-utforming/