Tilgjengelighetserklæring for Kristiansund KommuneTV

 • Kristiansund KommuneTV
 • KRISTIANSUND KOMMUNE, organisasjonsnummer 991 891 919

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KRISTIANSUND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kristiansund KommuneTV slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kommune-logoene på nettsiden mangler alternativ tekst, det samme gjør profilsymbol og søke-symbol i topplinjen, indikatorene for å bla frem og tilbake i videoene, og avspillingsindikatorene ved mouseover. RSS ikonet, og Smiley ikonet med sider hvor nettsiden ikke fant filmer mangler også bildetekst. Dette gjør at brukere med nedsatt eller fraværende syn vil få problemer med å vite innholdet disse elementene presenterer, og dermed ha vansker med å bruke funksjonaliteten knyttet til dem. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mange av de publiserte videoene på KommuneTV har ikke teksting, som gjør det vanskeligere eller umulig for personer med nedsatt hørsel å få vite meningsinnholdet i videoene. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden bruker ikke riktig tittelstruktur på sidene sine, som kan gjøre navigering av nettsiden vanskelig for brukere som bruker tittelhierarkiet som en del av sin navigering. Noen overskrifter er ikke angitt i koden, som gjør at de vil være skjult for brukere som bruker programdefinerte titler til navigering. Et eksempel er GDPR informasjonssiden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikonet for å vise at filmen kan avspilles kommer til syne ved mouseover, og inneholder kun et ikon formet som en runding med en sende-trekant i, med manglende alternativ instruks. Det kan gjøre det vanskelig for en bruker å vite at de bare trenger å klikke på videoen for å åpne den. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flagg-ikonene i bunnlinjen som viser de språkene som kan velges men ikke er valgt har for lav kontrast sammenlignet med bakgrunnen, som kan gjøre de utydelige eller vanskelig å oppfatte for brukeren. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden har ikke en "hopp til innhold" knapp, som vanskeliggjør navigering slik at brukeren må navigere gjennom topplinjen hver gang de ønsker å bruke en av sidene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsidens GDPR informasjon inneholder to lenker som ikke er beskrivende, og info om informasjonskapsler inneholder en lenke. Det gjør at en bruker som får lenkene på en side listet opp vil ha problemer med å vite lenkenes mål og funksjon. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere sider på nettsiden bruker ikke overskrifter, men viser plassering visuelt i topplinjen. Der det brukes overskrift og ledetekst er dette ikke angitt i koden. Dette kan gjøre det vanskelig for brukeren å vite hvilken side de er på, og hva den inneholder.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen overskrifter har ikke rolle bestemt i koden, som gjør at overskriften ikke defineres som overskrift for brukere som bruker programdefinerte overskrifter. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle feil er meldt inn til utvikler, alle innholdsfeil er meldt inn til innholdsansvarlig for nettsiden.

Vi tester ut automatisk teksting av alle fremtidige sendinger på KommuneTV. Første test var bystyremøtet 20. januar 2023, og testingen vil foregå hele året. Alle nye filmer som blir liggende i mer enn 14 dager vil bli tekstet av den automatiske løsningen. Når vi har evaluert om tekstingen er godt nokk til å oppnå sitt formål vurderer vi om det skal fortsette eller om andre tiltak er nødvendige.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber med universell utforming på IKTOrkide sine sider her:
https://www.iktorkide.no/uu/hvordan-vi-jobber-med-universell-utforming/