Tilgjengelighetserklæring for Offentlig journal for Nordre Follo kommune

 • Offentlig journal for Nordre Follo kommune
 • NORDRE FOLLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 922 092 648
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORDRE FOLLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Offentlig journal for Nordre Follo kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Avdelingsvelger i søkalternativer og filtre
Knapp for å utvide avdelingslisten mangler etikett. Søkefunksjon i nedtrekkslisten, mangler etikett, Avkrysningsbokser i listen mangler etiketter som beskriver valgt element. 

Innsynsfunksjon Bestillingskurv
ReCaptcha avkrysningsboks mangler etikett 

Innhold som bryter kravet

Avdelingsvelger i søkalternativer og filtre: 
Manglende etikett for sjekkboks ved valg av avdelinger. 

Ved bruk av standard innsynsforespørsel (Dialogboks som opplyser om og gir mulighet for å kopiere epostadresse for innsyn og dokumentnummer) mangler etiketter på tekstfelter som kan kopieres til utklippstavle.

Innhold som bryter kravet

Avdelingsvelger i søkealternativer og filtre
Tabulatorrekkefølge ved angivelse av valg for dato, kan ikke navigere inn i datovelger, men bruker kan skrive inn dato (formatet er tilgjengelig programatisk for å opplyse bruker om riktig skrivemåte)

Innsynsfunksjon standard:
Når dialogboksen åpnes flyttes ikke fokus på tabulator til dette vinduet, men fortsetter i bakgrunnen.

Innhold som bryter kravet

Innsynsfunksjon Bestillingskurv:
Siden inneholder obligatoriske felter flagget med asteriks, men siden definerer ikke hva som er obligatorisk f.eks. med tekst "Obligatoriske felter er merket med *".

Varsler ved feil utfylt skjema oppstår som rød kontekstorientert beskrivende tekst, men feilmeldingen inneholder ikke attributt role="alert"

Innhold som bryter kravet

Innsynsfunksjon Bestillingskurv:
Personlige inndatafelt har ikke attributt for "Auto complete"

Innhold som bryter kravet

Avdelingsvelger i søkealternativer og filtre
Varsel om ikke valgt fra-/til dato tekst oppfyller ikke minimumskravet for kontrast.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Innsynsfunksjon standard:
Når dialogboksen åpnes flyttes ikke fokus på tabulator til dette vinduet, men fortsetter i bakgrunnen.

Innhold som bryter kravet

Avdelingsvelger i søkealternativer og filtre
Manglende etikett for sjekkboks ved valg av avdelinger. 

Innsynsfunksjon:
Ved bruk av standard innsynsforespørsel (Dialogboks som opplyser om og gir mulighet for å kopiere epostadresse for innsyn og dokumentnummer) mangler etikett. 

Innhold som bryter kravet

Avdelingsvelger i søkealternativer og filtre
Knapp for å utvide avdelingslisten mangler etikett. Søkefunksjon i nedtrekkslisten mangler etikett. Avkrysningsbokser i listen mangler etiketter som beskriver valgt element. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Innsynsfunksjon Bestillingskurv:
Varsler ved feil utfylt skjema oppstår som rød kontekstorientert beskrivende tekst, men feilmeldingen plukkes ikke automatisk opp av skjermleser.  

Innhold som bryter kravet

Innsynsfunksjon Bestillingskurv:
Varsler ved feil utfylt skjema oppstår som rød kontekstorientert beskrivende tekst, men feilmeldingen plukkes ikke automatisk opp av skjermleser.  

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Avdelingsvelger i søkealternativer og filtre
Manglende etikett for sjekkboks ved valg av avdelinger. 

Innhold som bryter kravet

Søk
Antall treff i søk inneholder ikke attributtet role="status"

Innsynsfunksjon Bestillingskurv
Ved forsøk på innsending uten at obligatoriske felt er fylt ut vises feilmelding i rød tekst som lister opp hva som er forventet for å vellykket kunde sende inn innsynsforespørsel. Disse elementene mangler attributtet role="alert"

Elementer som viser antall dokumenter i handlekurv inneholder ikke attributtet role="status"


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .