Tilgjengelighetserklæring for Creaza

 • Creaza
 • SØNDRE LAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 381 630
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 27 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SØNDRE LAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Creaza slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Løsningen inneholder bilder uten alt-tag, dette gjelder både bilder som skal fungere med skjermlesere og bilder som bør skjules for skjermlesere. For brukergrupper med behov for skjermlesere vil deler av innholdet være tungvint å navigere i og være mangelfull på informasjon. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: For innhold i portal og læremidler: 1. Legge til alt-attributtertag på nødvendige bilder for å gi tilstrekkelig informasjon eller gjøre elementet usynlig for kompenserende teknologi. For produksjonsverktøyene: 1. Legge til alt-attributter på alle figurer i bildebanken, samt på andre grafiske elementer.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet manglende implementasjon av closed captioning teknologi. Løsningen inneholder enkelte lydprodukter hvor det ikke teksting tilgjengelig. Dette fører til at brukere med behov for kompenserende teknologi ikke får tilgang til innholdet. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Legge til transkribert versjon av podcaster i læremidlene.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet manglende implementasjon av closed captioning teknologi. Noen av læremidlene inneholder kreative tekster som er formatert som video bestående av bilde og lyd. Brukere med behov for kompenserende teknologi får ikke tilgang til dette spesifikke innholdet. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle pågår, men er ikke ferdig implementert: 1. Tilby closed captions for videoer i læremidlene.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avvikene gjelder bruk av korrekte tagger for overskrifter, lister og avmerkingsbokser. Brukere med behov for å navigere ved hjelp av skjermleser vil ha problemer med å orientere seg på sidene. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: For innhold i læremidlene og produksjonsverktøy: 1. Endre koden slik at koder for overskrifter, lister og avmerkingsbokser samsvarer med utseende og funksjon.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Rekkefølgen på koden samsvarer ikke med utseende på siden. Konsekvensen er at brukergrupper med behov for skjermleserteknologi vil ha vanskeligheter med å navigere på sidene knyttet til “mitt innhold” og i produksjonsverktøyene. Det er også avdekket steder hvor brukere med skjermleser kan navigere bak modalvinduer. Konsekvensen er at innholdet på siden fremstår som forvirrende og uten mening. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Restrukturere koden slik at det er samsvar mellom kode og visuell oppbygning på sidene.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder brukergrensesnittet i produksjonsverktøyet Cartoonist hvor elementer blir skjult når zoom økes til 200%. Konsekvensen er at brukere som har behov for å øke zoom vil ha utfordringer med å bruke alle funksjoner i Cartoonist. Manglene er avdekket og følgende tiltak er planlagt. 1. Vi undersøker om det er mulig å støtte zoom på 200% i Cartoonist og samtidig gi elever og lærere mulighet til å bruke verktøyet for produksjon som gir mening for brukeren.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet manglende implementasjon av closed captioning teknologi. Mange av produktene vi kaller tematekster i læremidlene består av video med bilder, animasjoner og tekst. Teksten er lest opp (av mennesker med ulike dialekter) og ligger som lyd på produktet. Selv om produktene inneholder både tale og tekst, vil konsekvensen for brukere som benytter teknologi som krever tilgang til closed captions eller ren tekst være begrenset tilgang til innholdet. Manglene er avdekket og følgende tiltak er planlagt: 1. Tilby innholdet som ren tekst ved siden av videoproduktet.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten designet er kodet på, og på grunn av komplekst brukergrensesnitt i produksjonsverktøyene. Verken læremiddelsidene eller produksjonsverktøyene fungerer etter kravene i WCAG 1.4.10. Konsekvensene er at brukere med synshemminger eller behov for forstørrelse til 400% ved 1280 pixler bredde av andre grunner ikke får benyttet produktene. Manglene er avdekket og følgende tiltak er planlagt: 1. For læremiddelsidene vil designet kodes om og gjøres mer responsivt slik at kravet oppfylles. For produksjonsverktøyene anser vi det som svært belastende å skulle oppfylle dette kravet da brukergrunsesnittet er komplekst og funksjonaliteten i verktøyet vil forsvinne hvis kravet oppfylles. Cartoonist består av en to-dimensjonal arbeidsflate hvor grafiske elementer, tekst, video plasseres og animeres, samt funksjoner for å legge på lydspor på produktene. Funksjonene for å gjøre disse operasjonen er ikke forenelig med en slik forstørrelse som kravet tilsier. På det nåværende tidspunkt klarer vi ikke å se hvordan produksjonsverktøyene i løsningen skal kunne oppfylle dette kravet.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. For læremidlene er det kun oppdaget et avvik knyttet til navnet på læremidlene på siden med oversikt over alle læremidler. Feilen blir rettet sammen med 1.4.4. oppfylles. For produksjonsverktøyene har vi ikke oppdaget avvik, men analyseverktøyene har noen ganger hatt problemer med med å teste alle deler av applikasjonen på grunn av bruk av iframes. Løsningen fra 1.4.4 og 1.4.12 vil bli implementert i produksjonsverktøyene når denne er klar.

Innhold som bryter kravet

Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. I læremidlene og i produksjonsverktøyene er flere av knappene, nedtrekklister og mouse-over funksjoner kodet uten støtte for tastaturnavigering. Konsekvensen er at brukergrupper med behov for tastaturstyring og skjermleser ikke får tilgang til informasjonen på siden. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Funksjonene kodes om slik at det legges til støtte for tastaturnavigering og skjermleser teknologi. For læremidlene og portalen er implementasjonen kommet langt, for produksjonsverktøy er den planlagt.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Funksjonene i produksjonsverktøyene Cartoonist, AudioEditor og Mindomo er ikke mulig å bruke med tastatur navigasjon. Konsekvensen er at det er krevende for brukere som har behov for dette å produsere. Manglene er avdekket og følgende tiltak er planlagt: For Cartoonist og AudioEditor vil støtte for tastatur navigasjon implementeres. Mindomo leveres av tredjepart. Disse er varslet om behovet for endret funksjonalitet.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Ved avspilling av produkter laget i Mindomo oppstår det en tastaturfelle hvor navigasjonen stopper i valget for fullskjermodus i avspilleren. Konsekvensen er at brukere som benytter tastaturnavigasjon vil stå fast etter å ha gått til side som inneholder en Mindomo presentasjon. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Oppdatere produktavspiller.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder produksjonsverktøyet Mindomo hvor det finnes flere hurtigkommandoer som bare er koblet til en tast. Det er per idag ingen funksjon for å skru av disse. Konsekvensen er at brukere med utstyr som bruker disse tastene for ulike alternativer ikke kan bruke Mindomo fullt ut. Manglene er avdekket og tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder automatisk utlogging etter x antall timers inaktivitet. Alle produkter lagres automatisk fortløpende og brukere står ikke i fare for å miste arbeid ved automatisk utlogging. Konsekvensen er at brukere må logge inn på nytt. For brukere med nedsatt bevegelsesevne, eller brukere med nedsatt kognisjon kan sesjonen løpe ut før de rekker å holde den aktiv. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Implementere varsel før utlogging med mulighet for å forlenge sesjonen.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet og designet på. Avviket gjelder oppgavebeskrivelser. Vi har to visninger av oppgavebeskrivelser. Den ene vises ved at scroller til syne og forsvinner ved mouse over-bevegelser. Funksjonalitet finnes både i oppgavebanken og læremidlene. Ved lengre beskrivelser krever det at brukeren scroller i innholdet for å lese hele oppgaven. Konsekvensen er at brukere med vansker knyttet til presis navigering med mus, brukere av skjermlesere og tastaturnavigering vil finne det vanskelig å få tilgang til oppgavebeskrivelsene. Den andre visningen av oppgavetekstene tilgjengelig i sin helhet uten mouseover-funksjonalitet når oppgaven er åpnet i produksjonsverktøyene. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Implementere ny løsning for visning av oppgavetekster.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder læremidlene hvor det for tastaturbrukere ikke er mulig å hoppe overnavigasjonsraden og gå direkte til hovedinnholdet. Konsekvensen er at tastaturbrukere opplever en krevende navigasjon på sidene. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Implementere lenke for “hopp til hovedinnhold"

Innhold som bryter kravet

Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder deler av løsningen og fører til at brukere ikke kan benytte sidetittelen for å orientere seg om innholdet på siden. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt men ikke ferdig implementert. 1. Implementere sidetitler for alle sider. Vi anslår at kravet er oppfylt i løpet av februar 2023.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder produksjonsverkøyene som inneholder mye funksjonalitet og består av et sammensatt brukergrensesnitt. Per i dag fungerer ikke tastaturnavigasjon godt nok i disse verktøyene og kravet om presentasjon av innholdet i en logisk rekkefølger er i så måte heller ikke overholdt. Konsekvensen er at brukere med behov for tastaturnavigasjon eller skjermleser ikke kan benytte produksjonsverktøyene fullt ut. Manglene er avdekket og vil implementeres sammen med tastaturnavgivasjon i produksjonsverktøyene.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder lenker i portal og læremidler hvor disse ikke er er kodet på riktig måte slik at brukere av skjermleserteknologi får tilstrekkelig informasjon. Konsekvensene er at navigasjonen på sidene blir vanskelig for brukere av skjermleserteknologi. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Implementere alt-tag for lenker.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder varsler og ledetekster i produksjonsverktøyene Cartoonist, AudioEditor og Mindomo hvor enkelte ledetekster ikke er tilgjengelig for skjermlesere. Konsekvensen er at brukere av skjermleserteknologi ikke får tilgang til all informasjon i verktøyene. Manglene er avdekket og følgende tiltak er planlagt: 1. Implementere sr-only tag på varsler og ledetekster.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket er gjelder produksjonsverktøyene Cartoonist, Mindomo og Audioeditor hvor tastaturnavigering ikke fungerer tilfredstillende. Konsekvensen er at brukere med synshemninger vil finne det vanskelig å følge navigasjonen og orientere seg på siden. Manglene er avdekket og manglene er planlagt rettet sammen med implementasjon av tastaturnavigering i produksjonsverktøyene.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er designet. Avviket gjelder innstillinger for figurer i Cartoonist hvor endring av verdier krever å dra glidere langs en mer eller mindre horisontal linje. Konsekvensen er at tastaturbrukere og brukere med bevegelseshemninger og utfordringer med finmotorikk ikke kan endre verdiene. Manglene er avdekket og følgende tiltak er planlagt: 1. Implementere knapper for å senke/heve verdiene i tillegg til glidere.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket skyldes at deler av koden er implementert med down-event i stedet for up-event som fører til at det ikke er mulig å angre seg hvis museknapp først er trykket ned. Konsekvensen er at for brukere med utfordringer knyttet til finmotorikk vil det være vanskelig å navigere på siden. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Legge om koden slik at det benyttes up-eventer.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket skyldes mangel på lang-tag i koden for nettsidene. Det opptrer også avvik i oppgavebanken hvor oppgaver i engelskfaget er skrevet på engelsk selv om språket ellers er noe annet på siden. Konsekvensen er at brukere av skjermleserteknologi vil få opplesninger av dårligere kvalitet. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Implementere språk-tag på alle nettsidene 2. Implementere løsning for å kode hver enkelt oppgave med hvilket språk den er skrevet på.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket skyldes mangel på lang-tag i koden i oppgavebanken hvor oppgaver i engelskfaget er skrevet på engelsk selv om språket ellers er noe annet på siden. Konsekvensen er at brukere av skjermleserteknologi vil få opplesninger av dårligere kvalitet. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Implementere løsning for å kode hver enkelt oppgave med hvilket språk den er skrevet på.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdt oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket dukker opp flere steder i portalen hvor implementasjon av knapper, lenker og elementer er implementert uten god nok beskrivelse i ulike tagger i koden. Konsekvensen er at sidene er vanskelige å navigere i for brukere av skjermlesere og tastatur. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Gjennomføre riktig navning av knapper og lenker. 2. Implementere status for ulike elementer slik at brukere av skjermleserteknologi får informasjon om lukkede/åpnede menyer og felter.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket er knyttet til statusmeldinger som oppdateres på ulike steder uten at de er tilgjengeliggjort for skjermlesere. Konsekvensen er at skjermleserbrukere går glipp av statusbeskjeder i både portalen og produksjonsverktøyene. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Endre design på enkelte elemeneter for å gjøre de lettere tilgjengelig. 2. Legge til wai-aria atributter for å tilgjengeliggjøre ekspanderte områder for skjermlesere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Leverandør har plan for utbedring av mangler. Erklæringen vil bli oppdatert.