Tilgjengelighetserklæring for AtB årsrapport 2022

 • AtB årsrapport 2022
 • ATB AS, organisasjonsnummer 994 686 011
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ATB AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på AtB årsrapport 2022 slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Innholdet på nettsiden er knyttet opp mot resultat fra 2022, der bilde og video ikke er avgjørende for helheten av innholdet.

Tilgjengelige alternativ

Det er mulig i løsningen å legge til tekstalternativ. Dette er planlagt fortløpende.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Innholdet på nettsiden er knyttet opp mot resultat fra 2022, der bilde og video ikke er avgjørende for helheten av innholdet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Innholdet på nettsiden er knyttet opp mot resultat fra 2022, der bilde og video ikke er avgjørende for helheten av innholdet.

Tilgjengelige alternativ

Det er lagt tekst over video, der kontrasten på teksten blir for svak i enkelte deler av videoen. Det vurderes å endre farge på tekst.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å forstørre tekst uten at dette går på bekostning av utsnitt på bilde/video.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Innholdet på nettsiden er knyttet opp mot resultat fra 2022, der bilde og video ikke er avgjørende for helheten av innholdet.

Tilgjengelige alternativ

Det er planlagt endring av innhold for å møte kravene.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Innholdet på nettsiden er knyttet opp mot resultat fra 2022, der bilde og video ikke er avgjørende for helheten av innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å navigere til hovedside med hurtigtast. Alternativet er å navigere via tastatur og bruke svart pil mot venstre.

Innhold som bryter kravet

Løsningen har ikke dette implementert.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Dette er ikke testet, derfor nei på dette punktet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Arbeidet med universell utforming hos AtB står sentralt i all utforming, både visuelt og auditivt. Dette pågår kontinuerlig, der virksomheten retter seg etter gjeldende krav og regler for å på best mulig måte tilfredsstille reisende og andre brukere av AtBs plattformer.