Tilgjengelighetserklæring for Kunstmuseet

 • Kunstmuseet
 • MUSEET MIDT IKS, organisasjonsnummer 991 500 502
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MUSEET MIDT IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kunstmuseet slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

De fleste bilder mangler alternativ beskrivelse

Innhold som bryter kravet

Video på forside har ikke beskrivelse

Innhold som bryter kravet

Det finnes videoer uten synstolkning

Innhold som bryter kravet
 • En del placeholder-innhold på en rekke sider som er publisert, (men ikke nødvendigvis lenket til fra noen plass).
 • Noen sider har duplikater som er publisert, (men ikke nødvendigvis lenket til fra noen plass).
Innhold som bryter kravet

Nyhetsbrev har ikke autocomplete.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
Innhold som bryter kravet
 • Dårlig lenketekst på en del innlegg og arrangement. Noen plasser er lenkene beskrevet som “her”, andre ganger er lenketeksten selveste lenke-URL.
 • Svært mange innlegg har ugyldige bilder (bildene eksisterer ikke).
Innhold som bryter kravet
 • Ikke riktige overskriftsnivå på forsiden og noen undersider.
 • Introtekst i topp av sider er satt som h2, men bør være vanlig tekst.
 • Dato nederst på arrangement er en h2 som ser ut som vanlig tekst.
 • Det er noen sider hvor der er brukt STOR TEKST, eller fet tekst,  i stedet for å sette teksten som overskrift.
Innhold som bryter kravet
 • Fokus forsvinner mellom lenker på kontaktsiden.
 • Instagram på forsiden: Fokus forsvinner innimellom innlegg.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Nyhetsbrev feilmelding er på engelsk

Innhold som bryter kravet

Side som ser annerledes ut enn andre sider: https://kunstmuseet.no/formidling-og-laering/podcast/

Innhold som bryter kravet

Nyhetsbrev har ingen beskrivelse av hva som må fylles ut før man klikker «meld på».

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fkunstmuseet.no%2F

Innhold som bryter kravet

Feilmelding i nyhetsbrev får ikke rolle som statusbeskjed.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .