Tilgjengelighetserklæring for c19.no

 • c19.no
 • KRISTIANSUND KOMMUNE, organisasjonsnummer 991 891 919
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KRISTIANSUND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på c19.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen bilder/symboler inneholder ikke alternativ tekst, som gjør at noen brukere ikke får oppfattet innholdet i bildene/symbolene.

Innhold som bryter kravet

Utseende og koding av nettsiden stemmer ikke helt overens med hverandre som gjør at personer som navigerer nettsiden som ren tekst eller andre tilpassninger opplever siden annerledes enn andre brukere. 

Innhold som bryter kravet

Leserekkefølge der rekkefølgen påvirker meningsinnholdet er ikke bestemt programmeringsmessig, som gjør at brukerne kan oppfatte feil mening fra innholdet.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden inneholder lenker som kun er differensiert ved hjelp av farge, det gjør at brukere med svakt syn eller fargeblindhet kan gå glipp av informasjon og navigeringspunkter. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden inneholder lenker som kun er differensiert ved hjelp av farge, det gjør at brukere med svakt syn eller fargeblindhet kan gå glipp av informasjon og navigeringspunkter. 

Innhold som bryter kravet

Kontrasten mellom bakgrunn og tekst for "velg språk", lenker og nummerert punktliste har for dårlig kontrast som kan gjøre teksten vanskelig å lese for brukere med nedsatt syn. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden inneholder innhold som ikke er tilgjengelig kun ved bruk av tastatur, slik at brukere som navigerer nettsiden ved hjelp av tastatur ikke har mulighet til å bruke alt innholdet. 

Innhold som bryter kravet

Siden har ikke mulighet for å hoppe rett til hovedinnhold som gjør at brukeren kan måtte navigere forbi navigasjonselementene, og kan gjøre det vanskelig å oppfatte hovedinnholdet. 

Innhold som bryter kravet

Noen sider har ikke beskrivende sidetitler som er merket som titler, dette gjør navigasjon av nettsiden vanskeligere. 

Innhold som bryter kravet

Noen av lenkene på nettsiden beskriver ikke tilstrekkelig formålene sine og/eller hvor de leder til, noe som gjør det vanskelig for brukeren å vite hvilke lenker som er relevante for dem. 

Innhold som bryter kravet

Noen av sidene til nettsiden inneholder overskrifter som ikke er beskrivende eller som ikke er merket som overskrift. Det gjør det vanskelig for brukeren å vite hensikten med de gjeldende sidene eller delene av sidene. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språket til nettsiden er ikke angitt i koden, noe som gjør at leseprogrammer ikke vet hvilket språk nettsiden bruker. 

Innhold som bryter kravet

Språket til nettsiden er ikke angitt i koden, noe som gjør at leseprogrammer ikke vet hvilket språk nettsiden bruker. 

Innhold som bryter kravet

Noen fokuselementer endrer utseendet på nettsiden når de fokuseres på, som kan gjøre navigering og betjening av nettsiden ukonsekvent og forvirrende. 

Innhold som bryter kravet

Endring av informasjon i skjema på nettsiden endrer automatisk elementer på nettsiden betydelig, og dette varsles ikke om på forhånd. Det gjør at brukeren ikke har oversikt over når nettsiden endres. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes elementer på nettsiden som ikke er tildelt nav, rolle eller verdi, samt aria-attributter, noe som kan gjøre programstyrt navigering vanskelig for brukeren.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Feil på siden er meldt inn til leverandør og innholdsansvarlig som i dette tilfellet er samme instans. Fordi nettsiden skal avvikles innen kort tid har de besluttet at feil ikke utbedres nå. Hvis nettsiden skal videreføres etter tenkt sluttdato vil de se på, og utbedre feilene.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber med universell utforming på IKTOrkide sine sider her:
https://www.iktorkide.no/uu/hvordan-vi-jobber-med-universell-utforming/