Tilgjengelighetserklæring for solorrenovasjon.no

 • solorrenovasjon.no
 • SOLØR RENOVASJON IKS, organisasjonsnummer 970 961 747

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SOLØR RENOVASJON IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på solorrenovasjon.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er noen bilder/ikoner/design-elementer som mangler tekstalternativ for brukere med skjermleser.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er tabeller som mangler tabell-header.
Lenker med understrek er feilkodet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ingen alternativ navigasjonsmetode.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjema mangler ledetekst, riktig programmert feilmeldinger og merking av obligatoriske felter.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjemaelementer/inndataformål bestemmes ikke programmeringsmessig.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er lavt kontrastforholdet mellom teksten og bakgrunnen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tastaturfokus på nettsiden mangler.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler tastaturfokus for å navigere på nettsiden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Navigasjon med tastaturfokus mangler. Dette for konskvens for brukere som øsnker å navigere med tastaturgrensesnittet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes ikke en mekanisme for å omgå blokker med innhold eller hoppe til lhovedinnhold.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes ikke mer enn én måte å finne frem til en webside på innenfor et sett av websider.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tastaturbetjente brukergrensesnitt har ikke en betjeningsmodus der fokusindikatoren for tastaturet er synlig.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det vanskelig å vite hvilket skjemaelement som mangler/har feil inndata når ingen ledetekst/instruksjoner vises.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke alle komponenter har navn og rolle bestemt i koden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .