Tilgjengelighetserklæring for gravplass.no

 • gravplass.no
 • BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD, organisasjonsnummer 976 994 434

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på gravplass.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilder mangler alternativ beskrivelse

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det ser ut som om det er et galleri nederst på nyhetsinnlegg, men det er kun lenker til større bilder, og man må klikke tilbake nettleseren for å komme tilbake til innlegget. F.eks: https://gravplass.no/2022/12/jubileumsgave-til-gravplassen-fra-arna-rot…

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kontaktskjema (på kontaktsiden) har ikke autocomplete i koden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kontrasten mellom toppbilder og tekst på undersider har for lav kontrast. Filtret som ligger mellom bilde og tekst på være tydeligere for å skape nok kontrast.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes noen tekst av bilder på tilfeldige plasser på nettsiden, uten at de er beskrevet. Ligger oftest i et galleri og er ikke nødvendig for å forstå resten av innholdet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tabbingen forsvinner i et øyeblikk når man kommer til nyhetskarusellen på forsiden. Like under tabber den to ganger til samme lenke (hvor det er ikoner og tittel).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lenketekt er sjelden bra. Er mye «Klikk her» osv. (EKSEMPEL)
Lenker beskriver ikke så godt hva de hander om, heller ikke evt. Filtype. | Er ikke indikasjon på om noe åpnes I ny fane.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feil overskriftsnivå overalt. Tomme tittler. Det er en tilbakeknapp som er satt til H5 som ligger før eller etter H1 på alle sider (den er ikke synlig). | Siden «Kontakt» har feil overskriftsnivå (utover det som er nevnt over). | Noen innlegg har feil overskriftsnivå | Ingen synlig H1 på «Informasjon om Anonyme Minnelunder».

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke synlig fokus på knapp for gravsøk

Innhold som bryter kravet i regelverket

Har ingen ledetekst som forteller at * betyr påkrevde felt I skjema (kontaktsiden)

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

https://gravplass.no/veiledning/kistegrav-i-dobbel-dybde/ følger ikke samme design som resten av nettstedet | Noen lenkebokser (f.eks på siden “skjema”) åpnes I ny fane, andre laster ned fil.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen feil, noen advarsler: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fgravplass.no%2F | Tydelige kodefeil på mange innlegg, hvor bilder ikke er lagt inn riktig. F.eks: https://gravplass.no/2016/05/verdsatte-apenhet/

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feilmeldinger / andre beskjeder i skjema er ikke markert som statusrolle.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .