Tilgjengelighetserklæring for GoToWebinar

 • GoToWebinar
 • PATENTSTYRET, organisasjonsnummer 971 526 157

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
PATENTSTYRET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på GoToWebinar slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som bygger utelukkende på farge. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at noen brukere kanskje ikke oppfatter lenker. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som har for lav kontrast mellom tekst og bakgrunn. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at noe tekst kan være vanskelig å lese. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som har for svakt kontrastforhold. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at noen brukere kanskje ikke oppfatter skjemafelt. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noe innhold på siden som ikke kan navigeres til/brukes ved hjelp av tastatur. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr brukere som navigerer med tastatur ikke får tilgang på enkelte lenker og knapper. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi mangler snarvei til hovedinnhold. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at brukeren ikke har mulighet til å hoppe direkte til hovedinnholdet. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som ikke får synlig fokus når du navigerer med tastatur. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at det er vanskelig å se at enkelte lenker/knapper har fått fokus. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Språket på siden er ikke angitt i koden. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at skjermleser ikke oppfatter hvilket språk siden er på. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har innhold på siden med annet språk enn resten av siden, der der dette andre språket ikke er indikert i koden. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at skjermleser ikke oppfatter at deler av siden er på et annet språk. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har innhold på siden som inneholder kodefeil. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at brukerne muligens ikke får innholdet presentert på riktig måte. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .