Tilgjengelighetserklæring for skattelister 2021

 • Skattelister 2021
 • SKATTEETATEN, organisasjonsnummer 974 761 076

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SKATTEETATEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Skattelister 2021 slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feil overskriftsnivå

Vi har feil overskriftsnivåer på deler av nettstedet. Det kan skyldes at riktig kodet nivå ikke har ønsket utseende. Synshemmede brukere kan oppleve nettsiden som uoversiktlig.

Tabeller

Noen tabeller på nettstedet er ikke kodet i henhold til spesifikasjon og bryter kravet. Dette er utilsiktet. Synshemmede brukere kan ha problemer med å forstå organiseringen av tabellen.

Kodet inndeling av innhold

Nettstedet mangler koding for god inndeling av innholdet på siden. Dette er utilsiktet. Brukere som ikke kan se den visuelle inndelingen, kan oppleve siden om uorganisert.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har lenker som mangler et alternativ til farge, for eksempel understreking. Årsaken er at elementet ikke følger vår designguide. Fargeblinde brukere vil ha problemer med å oppfatte at det er lenker.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet følger ikke kravet til forstørring av innholdet opptil 400%. Det skyldes at siden ikke følger vår designguide. Svaksynte brukere vil oppleve at innholdet er vanskeligere å lese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravet til god kontrast for grafiske elementer som formidler informasjon. Årsaken er at elementet ikke følger vår designguide. Fargeblinde og svaksynte brukere vil ha problemer med å oppfatte informasjonen som gis.  

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravet til tekstavstander på nettstedet. Dette skyldes at vår egen designguide ikke brukes her. Personer med nedsatt syn og/eller dysleksi vil kunne oppleve at tekster vil være vanskeligere å lese.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har elementer som kun kan brukes med mus og dermed bryter kravet om tastaturstøtte. Dette er utilsiktet. Tastaturbrukere vil ikke kunne bruke funksjonen det gjelder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ved inaktivitet blir du logget ut av nettstedet uten mulighet til å forlenge sesjonen ved behov. Dette er utilsiktet. Brukere som trenger ekstra tid, kan oppleve å bli avbrutt i utførelsen av en oppgave uten varsel.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet mangler funksjon for hoppe til hovedinnholdet. Årsaken er at vår egen designguide ikke brukes. Tastaturbrukere kan oppleve sidene mer krevende med tanke på navigasjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen av nettsidene mangler en beskrivende tittel. Feilen er utilsiktet. Alle brukere skal på enkel måte kunne identifisere hvor de er og hva siden inneholder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noe navigasjon oppleves som forvirrende, for eksempel at fokus ikke følger leserekkefølgen. Grunnen kan være koderekkefølge og/eller feil koding. Tastaturbrukere vil oppleve at navigeringen på nettsiden er forvirrende.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen lenker er tomme, selv om de kan være visuelt synlige på nettsiden. Dette er utilsiktet. Det skal være enkelt å forstå hva formålet med lenkene er for alle brukere.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet mangler kode for hovedspråk. Dette er utilsiktet. Brukere som benytter talesyntese, vil kanskje få lest opp innholdet med feil uttale. Dette kan gjøre det krevende å forstå innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet oppfyller ikke alltid kravet til feilmeldinger i skjema. Dette er utilsiktet. Spesielt skjermleserbrukere vil oppleve utfordringer med å oppdage feilmeldingene som har dukket opp.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noe innhold mangler kode for tilgjengelighet. Feilen er utilsiktet. Spesielt synshemmede vil ha problemer med å få med seg enkelte funksjoner.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Skatteetaten har søkelys på universell utforming og jobber systematisk for å følge alle lovpålagte krav. Vi arbeider kontinuerlig med å rette feilene vi har i våre løsninger, og vil stadig komme med forbedringer og oppdatere erklæringen.
Oppdager du feil vi ikke inkludert i erklæringen eller ser andre mulige forbedringer, gi oss en tilbakemelding.