Tilgjengelighetserklæring for Dss.dep.no

 • Dss.dep.no
 • DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS), organisasjonsnummer 974 761 424
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Dss.dep.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes podkaster på nettstedet som mangler tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet

Det er sider der det er brukt feil overskriftsnivåer/hierarkier. Det finnes  sider der overskrifter mangler. Dette gjelder også publiserte dokumenter.

Tabeller i publiserte dokumenter mangler enkelte steder korrekte overskrifter og kolonneoverskrifter.

Innhold som bryter kravet

Det er et skjema som ikke er korrekt satt opp med tekstlig beskrivelse. Det mangler informasjon om sensoriske egenskaper/instruksjon.

Innhold som bryter kravet

De finnes lenker i tekst med for liten kontrast. Det er manglende kontrast mellom tekst og bakgrunn i et skjema.

Innhold som bryter kravet

Det finnes dokumenter med bilder av tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold i dokumenter der lenketeksten ikke gir tilstrekkelig informasjon om formålet med lenken. Det finnes lenker der korrekt dokumenttype ikke er angitt.

Innhold som bryter kravet

Det finnes et skjema som ikke har ledetekster som beskriver formålet med skjemaet, obligatoriske skjemaelement, ledetekster, inputkrav.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

DSS har ikke funksjonalitet for å vise dette i den tekniske løsningen pr. 7.12.22. Dette kan bli innført senere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

DSS jobber systematisk for å møte kravene i regelverk for universell utforming.

Vi vil fremover gå gjennom og rette opp de avvik som er avdekket.

Gjennom daglig bruk og ved systematisk gjennomgang blir vi oppmerksom på uu-feil i våre egne løsninger. Når vi lager nytt innhold sjekker vi dette opp mot WCAG-kravene, og med testverktøy, før vi publiserer.