Tilgjengelighetserklæring for Kommune-TV

  • Kommune-TV
  • LYNGDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 922 421 498
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Lyngdal kommune har løpende fokus på arbeid med universell utforming. For innholdet på vårt Kommune-TV tilbyr vi teksting av opptak på forespørsel. Har du ønske om å få et arkivert opptak tekstet, kan du kontakte oss på epost. Husk å oppgi hvilket politisk møte det gjelder, og datoen. Opptak fra utvalgsmøter arkiveres i hundre dager fra publisering, mens opptak fra formannskap og kommunestyre er tilgjengelige i fire år.