Tilgjengelighetserklæring for porsanger.kommune.no

  • porsanger.kommune.no
  • PORSANGER KOMMUNE, organisasjonsnummer 959 411 735
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
PORSANGER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på porsanger.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

I noe av innholdet har innholdsprodusenten lagt inn illustrasjonsbilde uten alt-tekst. Særlig gjelder dette i informasjon som vedrører planarbeid, da kart/ kartutsnitt benyttes i illustrasjon. Det er vanskelig å tekstlig gi tilsvarende informasjon. Kommunen har enda ikke hatt kapasitet til å gjennomgå alle disse tilfellene. Mangler rettes fortløpende. 

Synshemmede kan ha problemer med å ha tilgang til informasjon om hva enkelte bilder skal illustrere. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har opptak av politiske møter som er ressurskrevende å tekste eller skrive tekstalternativ til. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har mange opptak fra kommunestyremøter som vil være urimelig tidkrevende å tekste, særlig med tanke på at tekstprotokoller fra møtene er tilgjengelige. 

Tilgjengelige alternativ

tekstprotokoller fra møtene er tilgjengelige. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har mange opptak fra kommunestyremøter som vil være urimelig tidkrevende å tekste, særlig med tanke på at tekstprotokoller fra møtene er tilgjengelige. 

Tilgjengelige alternativ

tekstprotokoller fra møtene er tilgjengelige. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har mange gamle artikler hvor innholdsprodusent ikke har kodet i samsvar med visuell representasjon. Det vil medføre en urimelig stor byrde å umiddelbart bringe disse i samsvar med regelverket. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Leverandør av vår nettsideløsning, Custom Publish, utfører fortløpende arbeid med universell utforming av sitt produkt. Som et ledd i kommunens arbeid med å sikre at alle våre kommunikasjonskanaler oppfyller krav om uu har kommunen gått til anskaffelse av rapport på tilgjengelighetserklæring fra Custom Publish.
Erklæringen er fylt ut basert på innhold i denne rapporten.
Kommunen vil fortløpende rette opp i eventuelle feil og/ eller mangler som avdekkes i arbeidet med uu.