Tilgjengelighetserklæring for sismo.no

 • sismo.no
 • STATENS INNKREVINGSSENTRAL, organisasjonsnummer 971 648 198
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATENS INNKREVINGSSENTRAL kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sismo.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold i tjenester på siden som har dårlig eller mangelfull alternativ tekst. Det betyr at innhold kan misforstås eller at bruker ikke oppfatter innhold.
Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Feil i overskriftsnivå på Din side (h3 under h1). Det finnes også tomme kolonneoverskrifter på tjeneste. Det betyr at innhold kan misforstås eller at bruker ikke oppfatter innhold.
Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Dårlig kontrast i modaler og kalenderfunksjon på Din side og tjenester.
Det betyr at innhold kan misforstås eller at bruker ikke oppfatter innhold.
Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Bruker må scrolle horisontalt for å se hele innhold om sms-varsel. Det kan bety at bruker ikke oppfatter at ikke all informasjon vises.
Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Avkryssinger i tjeneste har for dårlig kontrast. Det kan bety at bruker ikke oppfatter hvor man skal krysse av i tjeneste.
Det jobbes med å rette dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Flere tjenester der man ikke kan navigere med tastatur. Dette gjelder funksjonalitet i tjenestene som å velge spørsmålsikon, språk, logge ut, avbryt og OK med tastatur.
Dette betyr at brukere må benytte seg av annet valg enn å bruke tastatur for å benytte seg av funksjonalitet i enkelte tjenester.
Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

På enkelte sider så endrer ikke sidetittel seg etter hva bruker velger. Det betyr at brukere kan miste oversikt over hvor man er på nettstedet.
Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Man navigerer seg ut av Kravdetaljer med skjermleser. Det betyr at brukere kan miste oversikt over hvor man er på nettstedet.
Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

I enkelte tjenester så har ikke tab-stopp visuelt fokus. Det betyr at brukere kan miste oversikt over hvor man er i en tjeneste eller på nettstedet.
Det jobbes med å rette dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Enkelte tjenester sender bruker til sider som skiller seg vesentlig ut fra alle andre sider. Dette kan være forvirrende for brukere.
Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Manglende labler i flere tjenester. Dette kan føre til at brukere ikke oppfatter felt som obligatoriske.
Det jobbes med å rette dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Skjermlesere kan ikke se hvilket valg som er aktivt i menyer og faner. Feil bruk av WAI-ARIA på ekspandere i en tjeneste. Dette kan gjøre det vanskelig for enkelte brukere å benytte seg av enkelte funksjoner.
Det jobbes med å rette dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

www.sismo.no er en nettside som ikke har vært prioritert etter at Statens innkrevingssentral ble en del av Skatteetaten. Vi har derfor store forbedringspotensialer med tanke på universell utforming og videreutvikling av funksjonalitet og tjenester.
Vi utvikler nå et helt nytt nettsted som skal forbedre brukeropplevelsen betraktelig. Planen er at dette nettstedet skal lanseres i løpet av 2024.