Tilgjengelighetserklæring for hischool.no

 • hischool.no
 • HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL, organisasjonsnummer 915 188 389
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på hischool.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det mangler alt-tekst på bilder da dette ikke er innarbeidet i redaktørarbeidet, samt hero seksjon på forsiden og full-skjerm visning ikke har støtte for dette. Dette gjør at synshemmede ikke får tilgang til info i bildet. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes videoer fra tredjeparter på nettsiden som ikke er tekstet da dette ikke er lagt inn som alternativ i videoavspilleren. Dette gjør at hørselshemmede ikke får tilgang til innholdet i  videoen. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes videoer på nettsiden som ikke har synstolkning. Dette var ikke et krav da videoen ble publisert. Brukere med nedsatt syn har dermed ikke tilgang til all informasjonen i videoen. 

Innhold som bryter kravet

Forsiden mangler førstenivåstittel. Dette kan medføre brudd i logisk rekkefølge for de som bruker skjermleserverktøy. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes skjema på nettsiden som mangler labels, da dette ikke er lagt inn i koden. Dette kan føre til utfordringer for de som bruker skjermleserverktøy i form av navigasjon eller utfylling av skjema. 

Innhold som bryter kravet

Det er flere seksjoner på nettsiden som ikke oppfyller kontrastkravet da det er brukt farger fra profilen som tekstfarge, som ikke oppfyller gjeldende krav. Dette kan gjør det utfordrende for alle brukere å naviger i nettsiden, spesielt synshemmede. 

Innhold som bryter kravet

Det er publisert bilder med tekst fra tredjepart på nettstedet. Dette gjør at synshemmede ikke får tilgang til denne informasjonen. 

Innhold som bryter kravet

Flere elementer på nettsiden oppfyller ikke kontrastkravet da det er brukt kombinasjon av farger fra profilen som ikke oppfyller kravet. Dette kan gjøre det utfordrende for alle brukere å navigere i nettsiden, spesielt synshemmede.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å navigere på flere måter på nettsiden da det f.eks ikke er lagt inn søk. Dette kan føre til ueffektiv navigering for alle brukere, spesielt de med syns-, motorikk- og kognisjons-utfordringer. 

Innhold som bryter kravet

Det mangler synlig fokus i bildekarusellen da dette ikke er kodet inn i seksjonen. Dette kan gjøre det vanskelig for alle brukere som navigerer med hjelpemidler eller tabulator å navigere seg gjennom forsiden. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes skjemaelementer på nettsiden som ikke har labels, da dette ikke er kodet inn. Dette gjør det vanskelig for brukere som bruker visuelle ledetekster å navigere gjennom skjema. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke forklart obligatorisk merking av skjemaelement før det er tatt i bruk. Dette kan gjøre alle brukere usikre på utfylling av skjema. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Skjemaelementer mangler labels da dette ikke er kodet inn. Dette kan gjøre det utfordrende å bruke nettsiden med hjelpemidler. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .