Tilgjengelighetserklæring for Enki

  • Enki
  • LILLESTRØM KOMMUNE, organisasjonsnummer 820 710 592
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LILLESTRØM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Enki slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

"Delvis. For alle nettsider med informasjon samt lærerverktøy er kravet innfridd. Deler av tjenesten som benyttes for oppgaveløsning av elever er ikke innfridd. Det finnes pt ikke tilgjengelig alternativ. Innholdet er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde for virksomheten. Årsak: For mindre skjermer på mobile plattformer er pt liggende visning sikrest for å garantere god opplevelse. Tjenesten er multimodal og innhold skal prinsipielt av tekniske hensyn presenteres horisontalt, særlig med tanke på spillmekanikker og funksjoner rundt spillhistorien i tjenesten. Evaluering er nødvendig og aktiviteter mot dette pågår, og om mulig vil vertikal visning kunne publiseres som alternativ om dette ikke medfører feil eller mangelfull presentasjon av innhold."

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

"Delvis. For alle nettsider med informasjon, samt lærerverktøy er kravet innfridd. Deler av tjenesten som benyttes for oppgaveløsning av elever er ikke innfridd. Det finnes pt ikke tilgjengelig alternativ. Innholdet er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde for virksomheten. Årsak: Delvis. Noe tekstlig innhold er avbildet. Tiltak utarbeides 2023. Tale til tekst er i tillegg et tiltak (2023) i utviklingen som vil øke tilgjengelighet i denne sammenheng."

Innhold som bryter kravet

"Delvis. Enkelte deler av innhold kan ikke redigeres fullt ut. Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Tiltak for utbedring i 2023. I tillegg vil Tale til tekst ila 2023 innføres som et grep for høyere tilgjengelighet til tekst."


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .