Tilgjengelighetserklæring for Rock mot rus

 • Rock mot rus
 • ANDØY KOMMUNE, organisasjonsnummer 945 624 809
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ANDØY KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Rock mot rus slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder tilknyttet innhold mangler alt-tekst. Svaksynte vil miste kontekst på bildebruk. Dekorative bilder trenger et tomt alt attribut for å fortelle besøkende at de kun er dekorative. 

Innhold som bryter kravet

Nettside mangler sematiske elementer som <header>, <section> og <footer>. Den er i hovedsak bygd opp med <div>'er, og har mange tomme <p> elementer uten noe innhold som har til hensikt å skape luft mellom innhold. Dette gjør det spesielt utfordrende for brukere som kun benytter HTML-koden som er avhengig av at det er logisk og forklarende satt opp for at innholdet skal gi mening.

Innhold som bryter kravet

Linker har ingen indikasjon på at det er linker, dette gjør det vanskelig for svaksynte eller brukere i sterkt sollys å oppfatte at den kan klikkes. Dette kan fikses ved å ha understreker på alle lenker. 

Innhold som bryter kravet

For lav på kontrast på: Rød tekst på rosa bakgrunn (2.97) i menyen, hvit tekst på grå bakgrunn (4.29) under videobloggerene og sjefsbloggen og røde knapper (2.17) på grå bakgrunn har for lav kontrast. Dette gjør det vanskeligere for svaksynte, dyslektikere og fargeblinde i tillegg til alle som måtte være i utfordrende lysforhold å lese informasjonen. 

Innhold som bryter kravet

Tekststørrelse er satt i px som er en statisk måleenehet, som vil være lik uansett størrelse på resten av innhold og som ikke kan endres på i nettleser. Settes den eller i em eller rem som er relative måleneheter vil den lett kunne endres av bruker. Dette vil gjøre tekst mer tilgjengelig for blant annet svaksynte og dyslektikere som kan ønske større tekststørrelse. 

Innhold som bryter kravet

Banner hvor det står info om "Støtt Rock mot rus" og "Program" er et bilde. Knapper som leder til påmelding, kjøp biletter og rmr crew er alle bilder. Tittelene "Videobloggerne" og "Sjefsbloggenen" nederst på forsiden er et bakgrunnsbilde. Alle disse vil være utilgjengelige for dem som bruker skjermlesere da det heller ikke er alternativ tekst i koden.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å bruke nettsiden uten å måtte scrolle i begge retninger. Dette gjør det vanskelig for brukere med nedsatt syn å bruke nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å overstyre linjehøyde på tekst. Dette kan gjøre det vanskeligere for svaksynte og dyslektikere.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Når du er inne på et galleri kommer du deg kun ut ved bruk av "x" tasten, som ikke er opplyst om noen sted (ESC fungerer ikke). For de som navigerer seg via tastatur vil måtte teste ut alle taster for å komme seg ut av galleriet.

Innhold som bryter kravet

Galleri lukkes på "x" tasten. Dette er ikke opplyst om noen sted.

Innhold som bryter kravet

Mangler skip to content knapp.  Dette gjøre det tungvidt for brukere som navigerer med tastatur da de må gjennom alt i header på hver side før de når innholdet. 

Innhold som bryter kravet

Det er verken tydelig hva som er lenker eller hvor de leder, dette gjør den generelle bruk av nettsiden vanskeligere, men spesielt for brukere som benytter seg av skjermleser som ikke får med seg den visuelle plassering og kontekst av lenke.

Innhold som bryter kravet

Du kan kun navigeres gjennom meny. Dette gir brukere mindre fleksibilitet ved navigering av nettsiden. 

Innhold som bryter kravet

Mangler h1 på flere av sidene, for både søkeopptimalisering og brukere som trenger bruker hjelpemiddler vil det være essensielt med forklarende synlige titler. Mange tomme paragraf elementer som er brukt for luft som heller skulle blitt gjort med css. Programmet på programsiden skulle heller vært laget med <ul> element en et paragraf med mange <br> mellom hvert band. Dette gjør innhold mindre oversiktlig og forståelig for brukere som bruker hjelpemidler som skjermleser og talegjenkjenner. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden støtter ikke bevegelser.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Mangler lang attribute som sier at siden er på norsk. Ved å oppgi hvilket språk nettsiden er på vil for eksempel hjelpe i uttale på skjermlesere. Resulatatet av dette vil være at brukere med ekstra behov vil ha bedre sjanser i å forstå innholdet på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Bildeslideshowet på galleri er på engelsk men har ingen lang attributt som informerer om det. Dette vil gjøre det vanskeligere for brukere som tar i bruk hjelpemidler som skjermleser og talegjenkjenning.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Ikke mulig å validere nettside, resulterer i "500 Internal Server Error"

Innhold som bryter kravet

Knapper mangler ledetekst i koden. Dette gjør det utfordrende for dem som tar i bruk hjelpemiddel som skjermleser, skjermforstører og talegjenkjenning å bruke nettsiden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .